bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Chào mừng đại hội công đoàn các cấp, tiến tới đại hội Công đoàn tỉnh Bà Rịa − Vũng Tàu lần thứ VII, đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 − 2028

Tuyên truyền nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023

Ngày 04/11/2022, Ban Dân vận Tỉnh ủy có Công văn số 946-CV/BDVTU, về nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu, các cấp Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế, bằng hình thức phù hợp của đơn vị tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nhận thức sâu sắc, đầy đủ về ý nghĩa của tuyển chọn, vận động con, em nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023. Phối hợp với các ngành chức năng địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về nghĩa vụ quân sự, Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ qua đó, khơi dậy niềm tự hào, yêu quê hương đất nước phát huy truyền thống và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ảnh sưu tầm

Đoàn Tấn


Bài viết liên quan