bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Chào mừng đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 − 2028

Tuyên truyền, triển chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thu phí dịch vụ đường bộ theo hình thức điện tử không dừng

Ngày 22/7/2022, UBND tỉnh BRVT có Công văn số 8638/UBND-VP, về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thu phí dịch vụ đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.

Nhằm phát huy hiệu quả hệ thống thu phí không dừng, góp phần giảm ùn tắc giao thông và minh bạch trong hoạt động thu phí, tiến tới xóa bỏ hình thức thu phí thủ công. Yêu cầu, các cấp Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế, bằng hình thức phù hợp của đơn vị tổ chức phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và doanh nghiệp việc triển khai chủ trương chỉ duy trì 01 làn thu phí hỗn hợp trên mỗi chiều xe chạy tại các trạm thu phí trên các tuyến quốc lộ và triển khai thu phí không dừng toàn bộ trên các tuyến cao tốc do địa phương quản lý và tự nguyện dán thẻ tham gia dịch vụ, hạn chế thanh toán chi phí dịch vụ sử dụng đường bộ bằng hình thức thủ công, một dừng; trong đó đặc biệt nhấn mạnh kế hoạch triển khai chỉ thu phí không dừng tại các tuyến cao tốc từ ngày 01/8/2022 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

  Đoàn Tấn

 


Bài viết liên quan