bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Chào mừng đại hội công đoàn các cấp, tiến tới đại hội Công đoàn tỉnh Bà Rịa − Vũng Tàu lần thứ VII, đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 − 2028

Tuyên truyền triển khai Kết luận số 48-KL/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị “về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030”

Ngày 22/5/2023, Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh có Công văn số 511-CV/ĐĐ về việc triển khai Kết luận số 48-KL/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị

(Ảnh sưu tầm)

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu, các cấp Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế, bằng hình thức phù hợp của đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung Kết luận số 48-KL/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị “về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030” đến đoàn viên, CNVCLĐ bằng nhiều hình thức phù hợp.

(Đính kèm Công văn số 5707-CV/TU ngày 12/5/2023 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị: 117. 5707-CV Trien khai Ket luan 48 SX don vi HC xa huyen 2023-2030.signed.signed (1))

 

Đoàn Tấn


Bài viết liên quan