bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Chào mừng đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 − 2028

Tuyên truyền về an toàn giao thông và xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông

Ngày 14/11/2023, Ban Tuyên giáo tỉnh  ủy có Công văn số 2613-CV/BTGTU về việc thông tin tuyên truyền về an toàn giao thông và xử phạt vi phạm hành chính về TTATGT.

Ảnh sưu tầm

 Ngày 07/11/2023, Công an tỉnh ban hành Công văn số 3576/CAT-PV01 về việc thông báo thời gian xử phạt chính thức thông qua ghi nhận của Hệ thống giao thông thông minh, giám sát tự động bằng Camera trên tuyến Quốc lộ 55, 56. Theo đó, thời gian áp dụng xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông qua Hệ thống giao thông thông minh, giám sát tự động bằng Camera trên tuyến Quốc lộ 55, 56 bắt đầu từ ngày 10/11/2023. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tuyên truyền quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp về việc áp dụng xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông qua Hệ thống giao thông thông minh, giám sát tự động bằng Camera trên tuyến Quốc lộ 55, 56. Đề nghị Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, CNVCLĐ bằng nhiều hình thức phù hợp.

Đoàn Tấn


Bài viết liên quan