bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Chào mừng đại hội công đoàn các cấp, tiến tới đại hội Công đoàn tỉnh Bà Rịa − Vũng Tàu lần thứ VII, đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 − 2028

[Video] Ánh sáng từ “Đề cương Văn hóa Việt Nam” 1943

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm “Đề cương Văn hóa Việt Nam” 1943. Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giời thiệu đến CNVCLĐ video Ánh sáng từ “Đề cương Văn hóa Việt Nam” 1943 do kênh Truyền hình Thông tấn thực hiện


Bài viết liên quan