bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

[Video] Ánh sáng từ “Đề cương Văn hóa Việt Nam” 1943

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm “Đề cương Văn hóa Việt Nam” 1943. Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giời thiệu đến CNVCLĐ video Ánh sáng từ “Đề cương Văn hóa Việt Nam” 1943 do kênh Truyền hình Thông tấn thực hiện


Bài viết liên quan