bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Chào mừng đại hội công đoàn các cấp, tiến tới đại hội Công đoàn tỉnh Bà Rịa − Vũng Tàu lần thứ VII, đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 − 2028

[Video] Tuyên truyền, hướng dẫn tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn và các kỳ ĐH Công đoàn tỉnh BR-VT”


Bài viết liên quan