bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

94 năm Báo Lao Động phụng sự Tổ quốc, bảo vệ người lao động

Hôm nay, 14.8.2023, Báo Lao Động kỷ niệm 94 năm xuất bản số báo đầu tiên. Từ số báo đầu tiên ấy cho tới ngày hôm nay, mục tiêu của tờ báo chưa bao giờ thay đổi. Đó là phụng sự Đảng, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân và luôn vì cuộc sống của người lao động.


Bài viết liên quan