bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 18/2022/TT-BLĐTBXH, ngày 30/9/2022, về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, liên tịch ban hành. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2022.

Các lĩnh vực có thông tư bị bãi bỏ toàn bộ hoặc bãi bỏ một phần như sau:

  1. Lĩnh vực Quan hệ lao động và Tiền lương
  2. Lĩnh vực Việc làm
  3. Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội
  4. Lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước
  5. Lĩnh vực Giảm nghèo
  6. Lĩnh vực Trẻ em
  7. Lĩnh vực Người có công
  8. Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội

Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên truyền đến các cấp công đoàn, CNVCLĐ biết Thông tư số 18/2022/TT-BLĐTBXH để áp dụng trong quá trình công tác, lao động, đảm bảo thực thi đúng pháp luật.

(Đính kèm Thông tư số 18/2022/TT-BLĐTBXH, ngày 30/9/2022 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Thành Thơ

 

 


Bài viết liên quan