bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

DANH SÁCH

BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU KHÓA VII (NHIỆM KỲ 2023 – 2028)

 

STT HỌ VÀ TÊN        CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
1 LÊ VĂN HÒA – Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
– Ủy viên BCH Tỉnh ủy
– Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa VII
2 NGUYỄN CHÂU TRINH – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa VII
3 NGUYỄN BÁ HÙNG – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa VII
4 PHẠM THU HƯỜNG – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa VII
5 NGUYỄN VĂN CƯỜNG – Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh khóa VII
– Trưởng Ban Tuyên giáo và Nữ công LĐLĐ tỉnh
6 NGUYỄN HỒNG VÂN – Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh khóa VII
– Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh
7 PHẠM VŨ THANH QUỐC  – Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh khóa VII
– Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh
8 TRẦN VĂN LIÊM – Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh khóa VII
– Trưởng Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh
9 NGUYỄN TRUNG NGẠN – Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh khóa VII
– Trưởng Ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ lao động LĐLĐ tỉnh
10 NGUYỄN THANH SƠN – Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh khóa VII
– Chủ tịch Công đoàn các khu Công nghiệp
11 NGUYỄN ĐỨC Ý – Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh khóa VII
– Chủ tịch LĐLĐ thành phố Vũng Tàu
12 NGUYỄN VIỆT DŨNG – Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh khóa VII
– Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh
13 PHẠM THỊ TÙNG – Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh khóa VII
– Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Phú Mỹ
14 HOÀNG THỊ HẢI – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VII
– Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Nữ công LĐLĐ tỉnh
15 NGUYỄN THỊ NGỌC UYÊN – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VII
– Phó Trưởng Ban tài chính LĐLĐ Tỉnh
16 LÊ XUÂN TRÚC – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VII
– Phó trưởng Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động LĐLĐ tỉnh
17 LƯU THỊ ÁNH TUYẾT – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VII
– Phó Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra LĐLĐ tỉnh
18 ĐOÀN THỊ DIỆU HIỀN – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VII
– Chủ tịch LĐLĐ huyện Côn Đảo
19 TRẦN MINH BẢO VY – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VII
– Chủ tịch LĐLĐ huyện Xuyên Mộc
20 LÊ MINH QUAN – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VII
– Chủ tịch LĐLĐ huyện Đất Đỏ
21  KIỀU MINH SƠN – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VII
– Chủ tịch LĐLĐ huyện Long Điền
22 PHẠM THỊ HƯƠNG – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VII
– Chủ tịch LĐLĐ huyện Châu Đức
23 NGUYỄN MINH THU THỦY – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VII
– Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục tỉnh
24 NGUYỄN VĂN THÁI – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VII
– Phó Giám đốc Sở Y tế
– Chủ tịch CĐ ngành Y tế
25  ĐỔ MINH TUẤN  – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VII
– Phó Giám đốc Sở NN&PTNT
– Chủ tịch CĐ ngành NN&PTNT
26  ĐINH THỊ TRÚC MY – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VII
– Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
27 NGUYỄN HỒNG HẠNH – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VII
– Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh
28 LÊ THỊ HOA – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VII
– Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh
29  HUỲNH ĐỨC DŨNG – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VII
– Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao
30  TRẦN HIỆP HƯNG  – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VII
– Phó Cục trưởng, Cục Thuế tỉnh
31 CAO QUANG ĐÀO – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VII
– Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Du lịch Công đoàn
32 HOÀNG PHÚC LONG – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VII
– Chủ tịch Công đoàn Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro
33 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VII
– Chủ tịch CĐ Cty CP Cao Su Bà Rịa
34 HOÀNG THỊ MINH TRANG – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VII
– Chủ tịch CĐCS Công ty cổ phần Khoa học công nghệ Việt Nam
35 NGUYỄN QUANG QUỐC – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VII
– Chủ tịch CĐCS Công ty cổ phần dịch vụ Đô thị Bà Rịa
36 NGUYỄN KIM HUỆ – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VII
– Chủ tịch CĐCS Cty TNHH SX Giày Uy Việt
37 CHU THỊ HUỆ – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VII
– Chủ tịch CĐCS Cty TNHH quốc tế All Wells VN