bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ban Chỉ đạo Trung ương kiểm tra kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại tỉnh BR-VT

Chiều ngày 4/7, Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” do đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh BR-VT về hoạt động phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo TDĐKXDĐSVH tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện tốt phong trào TDĐKXDĐSVH; năm 2023, toàn tỉnh có 278.024/297.825 (93,35%) hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa; 494/503 (98,21%) thôn, ấp, khu phố và tương đương đạt danh hiệu thôn, ấp, khu phố văn hóa ; 503/503 (100%) thôn ấp khu phố xây dựng quy ước, trong đó có 419 quy ước đã được sửa đổi và bổ sung, không có quy ước vi phạm quy định. Thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, phần lớn các hộ gia đình đã biết chăm lo làm kinh tế, nhiều hộ phấn đấu vượt khó thoát nghèo, làm giàu chính đáng; sản xuất, kinh doanh giỏi, nêu cao ý thức cộng đồng, tình làng nghĩa xóm, tinh thần đoàn kết tương thân tương ái, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, toàn tỉnh có 47/47 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, 31/47 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 20/47 phường, thị trấn đã đạt các tiêu chí Đô thị văn minh. Hiện nay, thành phố Bà Rịa và thị xã Phú Mỹ đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; huyện Đất Đỏ, Long Điền, Châu Đức, Xuyên Mộc đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; các địa phương còn lại đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và 02 huyện Long Điền, Đất Đỏ đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao…


Đoàn đi khảo sát thực tế khu nhà trọ cho công nhân lao động xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức

Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa theo Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026; Quyết định số 2744/QĐ-UBND ngày 07/9/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023, các cấp công đoàn tỉnh triển khai thực hiện việc đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. Qua 01 năm triển khai thực hiện, đã có 14/14 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở triển khai và hướng dẫn các công đoàn cơ sở đăng ký thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa giai đoạn 2 năm (2023 – 2024) và giai đoạn 5 năm (2023 – 2027), có 1099 đơn vị/1583 CĐCS đã đăng ký tham gia; trong đó: 1.056/1.099 đơn vị đạt 01 năm (đạt 96,09%), 10 đơn vị không đủ điều kiện (chiếm 0,91%) và thêm 42 đơn vị đăng ký đầu năm 2024. Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã đi kiểm tra 148 đơn vị, kết quả 148/148 đơn vị đủ điều kiện 01 năm, đạt 100%.


Đoàn khảo sát thực tế tại Trung tâm văn hóa, học tập cộng động  xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Ngọ Duy Hiểu đánh giá cao sự đầu tư cơ sở vật chất và công tác triển khai thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh. BR-VT đã có sự nghiêm túc, bám sát chỉ đạo của TW trong công tác lãnh đạo, điều hành; có sự quan tâm đến vấn đề gia đình, công tác tôn giáo, dân tộc; có nhiều mô hình hay cách làm mới, cách tiếp cận đa chiều trong quá trình triển khai thực Phong trào… tuy nhiên, ông Ngọ Duy Hiểu đề nghị các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của TW, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra theo định hướng của ngành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung Phong trào, trong đó lưu ý đến các đối tượng thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; công nhân lao động tại các doanh nghiệp; có giải pháp nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa và quan tâm hơn nữa trong việc xử lý các vấn đề về tư tưởng, phát ngôn về tôn giáo…

Buổi sáng cùng ngày, Đoàn kiểm tra đã đi khảo sát thực tế khu nhà trọ cho công nhân lao động và Trung tâm văn hóa học tập cộng động xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức và làm việc với BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” xã Nghĩa Thành, BCĐ huyện Châu Đức.

H.Hải


Bài viết liên quan