bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ban Dân vận Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2023

Chiều 25/1/2024, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Ban Dân vận Tỉnh uỷ phối hợp với Thủ trưởng cơ quan Ban Dân vận Tình uỷ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động (NLĐ) năm 2023.

Căn cứ Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Nghị định số 59/2023/NĐ-CP, ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Công văn số 68/CV-CĐVC, ngày 17/10/2023 của Công đoàn Viên chức tỉnh về việc phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2023. Được sự thống nhất của Cấp uỷ chi bộ cơ quan, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức Hội nghị CBCC năm 2023; Đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí  Huỳnh Văn Danh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy – Thủ trưởng cơ quan và Đ/c Nguyễn Thái Bình, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy – Chủ tịch Công đoàn cơ sở. Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Phó Trưởng ban Thường trực Ban vận Tỉnh ủy, Bí thư Chi bộ cơ quan cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan.

Đ/c Huỳnh Văn Danh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2024

Hội nghị đã được nghe Thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Ban Dân vận Tỉnh uỷ; Đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2023; Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2023 và các quy định về thực hiện dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan đơn vị tại cơ quan, đơn vị… và được CBCCNLĐ tích cực, dân chủ thảo luận, đóng góp ý kiến các dự thảo báo cáo, các quy chế, quy định của cơ quan nêu trên và thống nhất, biểu quyết thông qua.

Thủ trưởng cơ quan Ban Dân vận Tỉnh uỷ và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở ký kết giao ước thi đua năm 2024

Thực hiện Giao ước thi đua năm 2023 giữa Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và Thủ trưởng cơ quan Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Nghị quyết Hội nghị CBCCNLĐ năm 2023, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn tích cực, chủ động tham mưu Lãnh đạo Ban thực hiện tốt công tác chuyên môn. Kết quả đến nay, đã hoàn thành 89/89 đầu việc theo Kế hoạch công tác năm 2023, hoàn thành 64/64 đầu việc do Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao, nổi bật như: Chủ trì tổ chức thành công Hội thi “Dân vận khéo” cấp tỉnh, qua Hội thi đã góp phần tạo sức lan tỏa mạnh mẽ tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, qua đó góp phần truyền tải các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác dân vận chính quyền; về xây dựng nông thôn mới; nghị quyết đại hội Đảng các cấp; việc xử lý điểm nóng, vấn đề phức tạp, khiếu kiện đông người; ý thức, trách nhiệm trong quá trình thực thi công vụ; chia sẻ những cách làm hay trong công tác vận động quần chúng. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành CĐCS đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm, đề xuất chế độ chăm lo CBCCNLĐ nhân dịp Tết cổ truyền, các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành; chế độ thu nhập tăng thêm mỗi quý. Vận động 100% CBCC tham gia đóng góp các loại quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Bảo trợ trẻ em”, “Vì người nghèo”, học bỗng Nguyễn Đức Cảnh. Thăm, tặng quà cho các cháu là con cán bộ, công chức cơ quan nhân ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu; tạo điều kiện cho đoàn viên tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT và khám sức khoẻ định kỳ…

Nhân dịp này, Hội nghị đã tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua năm 2023 và phát động Phong trào thi đua với Chủ đề ““Đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực, vượt khó thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp”; trong đó, thực hiện có hiệu quả các nội dung thi đua như sau: (1) Tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Công đoàn các cấp phát động, trong đó chú trọng việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, năng suất, chất lượng, hiệu quả. Tích cực học tập nâng cao nhận thức, trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực. (2). Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội CĐCS Ban Dân vận Tỉnh uỷ lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ V, Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ VII gắn với xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành – Sáng tạo, Tận tụy – Gương mẫu” phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác dân vận năm 2024. (3). Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được phân công, căn cứ nhiệm vụ công tác dân vận, từng cán bộ công chức xây dựng cho mình chương trình công tác hàng tháng, quý, năm. Chủ động sắp xếp thời gian đi cơ sở, tập trung nghiên cứu sâu từng lĩnh vực công tác chuyên môn, chủ động tham mưu, đề xuất lãnh đạo Ban tham mưu Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận của tỉnh. (4). Thực hiện nghiêm túc Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật cán bộ công chức… và các nội qui, qui chế, qui định của cơ quan; tích cực thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, cơ quan văn hoá. (5). Thực hiện tốt các nội dung đăng ký thi đua của cơ quan và công đoàn; nêu cao tính tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật lao động, kỷ luật phát ngôn, năng động, sáng tạo, thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng, gương mẫu, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; thực hiện tốt quy chế dân chủ, đấu tranh tự phê bình và phê bình, tham gia đóng góp xây dựng cơ quan, chi bộ, công đoàn trong sạch vững mạnh; chấp hành sự phân công của tổ chức, dù ở cương vị nào mỗi cán bộ công chức cũng quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. (6). Toàn thể cán bộ công chức quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024, phấn đấu 100% cán bộ công chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 20% CBCC đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở; 100% CBCC đạt đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Cơ quan đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc; tham gia xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

Đồng thời, đã ký kết Giao ước thi đua giữa Thủ trưởng cơ quan Ban Dân vận Tỉnh uỷ và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở; phát động phong trào thi đua Dân vận năm 2024 được 100% Công đoàn viên, Người lao động cơ quan đăng ký thực hiện./.

 


Bài viết liên quan