bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ban hành Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày 24 tháng 8 năm 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND về việc quy định mức chi hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo đó, Nghị quyết này quy định mức chi hỗ trợ lương cho lao động trẻ tốt nghiệp cao đẳng, đại học, sau đại học về làm việc tại liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Tủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025.

Về đối tượng áp dụng

– Lao động trẻ tốt nghiệp cao đẳng, đại học, sau đại học về làm việc tại liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong độ tuổi không quá 35 tuổi đối với nữ và không quá 40 tuổi đối với nam

– Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Về mức hỗ trợ

Mức hỗ trợ cho lao động trẻ về làm việc tại các tổ chức kinh tế tập thể bằng 2,0 lần mức lương tối thiểu vùng /01 lao động/01 tháng.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khóa VII, Kỳ họp thứ Mười Lăm thông qua ngày 24 tháng 8 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 05 tháng 9 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025./.

Lài Nguyễn – Chi cục Phát triển nông thôn


Bài viết liên quan