bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ban nữ công quần chúng các cấp công đoàn tỉnh: Thực hiện tốt công tác gia đình, xây dựng gia đình CNVCLĐ no ấm, tiến bộ, văn minh và hạnh phúc

Tính đến nay, LĐLĐ tỉnh hiện quản lý 1.626 CĐCS với 146.150 đoàn viên/154.759 lao động, Trong đó có 85.630 lao động nữ/154.759 lao động chiếm 55,33% tổng số lao động toàn tỉnh; đã có 1.027/1.075 CĐCS đủ điều kiện thành lập Ban Nữ công quần chúng đạt 95,5%. Ban nữ công quần chúng các cấp công đoàn tỉnh luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, tham mưu thực hiện tốtcông tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính sáng cho lao động nữ tại các CĐCS, đặc biệt đó là việc thực hiện tốt công tác gia đình, xây dựng gia đình CNVCLĐ no ấm, tiến bộ, văn minh và hạnh phúc.

Để thực hiện tốt công tác gia đình, xây dựng gia đình CNVCLĐ no ấm, tiến bộ, văn minh và hạnh phúc. Thông qua hoạt động Công đoàn, đặc biệt vào các ngày lễ kỷ niệm như: Quốc tế Phụ nữ 08/3, Quốc tế Hạnh phúc 20/3; Ngày Gia đình Việt Nam, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với Phụ nữ và Trẻ em gái (25/11), Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới…  Ban nữ công quần chúng các cấp công đoàn đã tham mưu BCH CĐCS tổ chức nhiều chương trình, hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng về công tác gia đình, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; kiến thức cơ bản về giáo dục đạo đức, lối sống, tình yêu thương, truyền thống dân tộc và các giá trị văn hóa tốt đẹp bài trừ các hủ tụ, tệ nạn xã hội; thực hiện bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ và phòng ngừa xâm hại trẻ em; phụng dưỡng và phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình, nâng cao năng lực phòng chống bạo lực gia đình; tham gia sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; tuyên truyền đoàn viên công đoàn trước khi kết hôn được các cấp công đoàn hỗ trợ trong hoạt động tư vấn về hôn nhân gia đình, kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc… Nữ công các cấp công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tạo không khí vui tươi, động viên, khích lệ cán bộ, công nhân viên lao động nữ thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia như: Công đoàn Giáo dục tỉnh tổ chức nói chuyện chuyên đề “Chủ động chăm sóc sức khỏe và bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình thời hội nhập”; Công đoàn các Khu Công nghiệp, LĐLĐ thị xã Phú Mỹ tổ chức họp mặt, nói chuyện chuyên để về “Vai trò của người phụ nữ trong bối cảnh cuộc các mạng 4.0”; LĐLĐ huyện Xuyên Mộc phối hợp Hội LHPN huyện tổ chức Hội thi làm bánh dân gian và cắm hoa nghệ thuật; LĐLĐ TP Vũng Tàu, huyện Long Điền, Đất Đỏ tổ chức về nguồn, dâng hương viếng đền anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu…

Bên cạnh đó, Các CĐCS cũng đã tổ chức nhiều với hoạt động như: Công Đoàn Công ty TNHH Liên doanh Cát Phú Vũng Tàu tổ chức bữa tiệc gia đình cho chị em đoàn viên… Các CĐCS tổ chức các hoạt động, lồng ghép tuyên truyền về công tác gia đình; phát huy vai trò của đoàn viên, CNVCLĐ trong việc xây dựng gia đình, những kiến thức, kỹ năng về công tác gia đình, về giá trị gia đình, xây dựng gia đình “ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”; chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình, các chuẩn mực, giá trị văn hóa gia đình, cùng vun đắp gia đình, gắn kết đại gia đình, nhất là gia đình nhiều thế hệ cùng chung sống để góp phần xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh. thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ, ngay từ đầu năm, nữ công các cấp Công đoàn đã phát động phong trào thi đua “Giỏi việc nước đảm việc nhà” tại các CĐCS trong nữ CNVCLĐ, đến nay đã có 1341/1626 CĐCS tổ chức phát động (đạt 82,47%) với 78.591/85.630 nữ CNVCLĐ đăng ký, đạt 97,7%, Phong trào đã phát động sâu rộng đến toàn thể nữ CNVCLĐ tại các CĐCS và được nữ CNVCLĐ nhiệt tình tham gia hưởng ứng.

Thực hiện chăm lo cho lao động nữ, hỗ trợ lao động nữ đơn thân nuôi con nhỏ; mô hình kết nối yêu thương giúp nữ đoàn viên; hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà Mái ấm Công đoàn, hỗ trợ nữ CNVCLĐ khó khăn về nhà ở; gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo… Quan tâm tạo điều kiện cho đoàn viên, CNVCLĐ vay vốn từ các nguồn quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, Quỹ trợ vốn cho công nhân lao động nghèo tạo việc làm để phát triển kinh tế gia đình; 6 tháng đầu năm 2024, nữ công các cấp công đoàn đã tham mưu tổ chức thăm, tặng quà, hỗ trợ lao động nữ khó khăn với 32.384 suất trị giá gần 16 tỷ đồng; hỗ trợ 612 nữ CNVCLĐ vay vốn với số tiền hơn 15 tỷ 387 triệu đồng; xây tặng 01 căn nhà Mái ấm Công đoàn trị giá 50 triệu đồng, qua đó thực hiện công tác gia đình, xây dựng gia đình CNVCLĐ no ấm, tiến bộ, văn minh và hạnh phúc, thực hiện tốt chủ đề  Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6/2024) và ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2024 “Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương”, tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình; thực hiện tốt công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; khẳng định vai trò của gia đình trong bảo tồn, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam và sự đóng góp tích cực, hiệu quả của gia đình CNVCLĐ trong xây dựng, bảo vệ, phát triển địa phương; nâng cao chất lượng công tác gia đình trong tình hình mới, xây dựng gia đình nữ CNVCLĐ no ấn, tiến bộ, văn minh và hạnh phúc, thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.

H.Hải


Bài viết liên quan