bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ban Quản lý Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh tổ chức Hội nghị Viên chức, Người lao động năm 2023

Ngày 23/01/2024, Ban Quản lý Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh tổ chức Hội nghị Viên chức, người lao động năm 2023 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, phong trào thi đua năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tham dự hội nghị có đồng chí Vương Thị Thu Hà – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh, các đồng chí trong Chi ủy, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và toàn thể viên chức, người lao động đang công tác tại Ban Quản lý Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh.

Tại Hội nghị, Đoàn chủ tịch đã thông qua dự thảo báo cáo kiểm điểm việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; Báo cáo đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2023; Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Viên chức, người lao động năm 2023; Báo cáo thu, chi, quản lý, sử dụng tài chính đơn vị năm 2023; Báo cáo hoạt động năm 2023 và chương trình công tác năm 2024 của Ban Thanh tra nhân dân.

Năm 2023, nhiệm vụ của Ban Quản lý Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh ngày càng phát sinh nhiều và phức tạp, nhưng dưới sự lãnh đạo của Chi ủy, sự điều hành của tập thể lãnh đạo Ban, cùng với sự nỗ lực tích cực của tập thể viên chức, người lao động của Ban Quản lý Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh đã khắc phục mọi khó khăn nhằm thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Bên cạnh đó, năm 2023 Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 100% viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% viên chức, người lao động đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; các đoàn viên công đoàn đều tham gia phong trào thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023. Ban Quản lý Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh được Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh 1 đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua.

Tại Hội nghị, viên chức, người lao động đã thảo luận sôi nổi, đóng góp ý kiến vào các nội dung các dự thảo báo cáo, đồng thời đề xuất, kiến nghị nhiều nội dung thiết thực: tiếp tục tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc tổ chức tham quan, du lịch cho viên chức, người lao động. Bà Vương Thị Thu Hà – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc phụ trách đã ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp để chỉ đạo các phòng nghiệp vụ thực hiện trong thời gian tới, đảm bảo quyền lợi chính đáng của viên chức, người lao động.

Nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình công tác năm 2024, Ban Quản lý Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh đã phát động thi đua năm 2024 và ký kết giao ước thi đua giữa người đứng đầu đơn vị với tổ chức công đoàn./.

 

                                                 Mã Huy Tâm
                  (Chủ tịch Công đoàn cơ sở BQL Trung tâm Hành chính)


Bài viết liên quan