bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU KHÓA VII (Nhiệm kỳ 2023 – 2028)

LÊ VĂN HÒA

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh BR – VT

Sinh năm: 1977

Quê quán: xã Long Phước, thành phố Bà Rịa

Trình độ: Cao cấp chính trị; Thạc sỹ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông;

Điện thoại cơ quan: 02543.854.606

 

PHẠM THU HƯỜNG

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh BR – VT

Sinh năm: 1975

Quê quán: Nam Định

Trình độ: Cao cấp chính trị; Thạc sỹ Quản lý công, Cử nhân ngoại ngữ, ĐH phần Công đoàn

Điện thoại cơ quan: 02543.515.176

 

NGUYỄN CHÂU TRINH

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh BR – VT

Sinh năm: 1965

Quê quán: Quảng Trị

Trình độ: Cao cấp Chính trị; Đại học Quản trị kinh doanh và Công đoàn.

Điện thoại cơ quan: 02543.554.447

 

NGUYỄN BÁ HÙNG

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh BR – VT

Sinh năm: 1973

Quê quán: Bà Rịa – Vũng Tàu

Trình độ: Cao cấp Chính trị; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Điện thoại cơ quan: 0254.3727343

 

 

NGUYỄN VĂN CƯỜNG
Trưởng Ban Tuyên giáo và Nữ công 
Liên đoàn Lao động tỉnh BR – VT

Sinh năm: 1968

Quê quán: Nam Định

Trình độ: Cử nhân khoa học; Chính trị Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 02543.810.027

 

Phạm Vũ Thanh Quốc
Chánh Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh BR – VT

Sinh năm: 1975

Quê quán: Quảng Nam

Trình độ: Cao cấp chính trị, Cử nhân Kinh tế, ĐH phần Công đoàn.

Điện thoại cơ quan: 02543.859.174

 

 

 TRẦN VĂN LIÊM
Trưởng Ban Tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh BR – VT

Sinh năm: 1969

Quê quán: Bình Định

Trình độ: Cao cấp chính trị; Đại học Kế toán, ĐH phần Công đoàn.

Điện thoại cơ quan: 02543.852.272

 

NGUYỄN HỒNG VÂN

Trưởng ban Tổ chức – Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh BR – VT

Sinh năm: 1980

Quê quán: Long An

Trình độ: Trung cấp chính trị; Cử nhân Luật, ĐH phần Công đoàn; Cao cấp Chính trị

Điện thoại cơ quan: 02543.853.898

 

NGUYỄN ĐỨC Ý

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Vũng Tàu

Sinh năm: 1965

Quê quán: Nghệ An

Trình độ: Cao cấp chính trị, Cử nhân luật, ĐH phần Công đoàn

Điện thoại cơ quan: 02543.512.171

 

NGUYỄN THANH SƠN

Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh BR-VT

Sinh năm: 1977

Quê quán: Hải Dương

Trình độ: Cao cấp chính trị; Cử nhân Xã hội học, ĐH phần Công đoàn

Điện thoại cơ quan: 02543.893.686

PHẠM THỊ TÙNG
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Phú Mỹ 

Sinh năm: 1974

Quê quán: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trình độ: Cao cấp chính trị; Cử nhân Tài chính kế toán, ĐH phần Công đoàn

Điện thoại cơ quan: 02543.216.092

NGUYỄN TRUNG NGẠN

Trưởng Ban Chính sách pháp luật – Quan hệ lao động

Sinh năm: 1974

Quê quán: Thanh Hóa

Trình độ: Cao cấp chính trị; Đại học – Luật, ĐH phần Công đoàn.

Điện thoại cơ quan: 0254.3510.518

 

 

 

NGUYỄN VIỆT DŨNG

Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh

Sinh năm: 1967

Quê quán: Vĩnh Phúc

Trình độ: Cao cấp chính trị; Đại học – Kinh tế – Nông nghiệp

Điện thoại cơ quan: 0254.3510.213