bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Bản tin hiệu quả từ Tổ Nữ công Công đoàn cơ sở xã Lộc An phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thực hiện Mô hình “Nhóm Phụ nữ tự lực”

Nhằm thu hút, tập hợp phụ nữ khuyết tật tham gia vào nhóm tự lực, qua đó hướng dẫn, hỗ trợ phụ nữ khuyết tật phát huy khả năng, năng lực của bản thân, vươn lên hòa nhập tốt với cuộc sống, tự tin, chủ động nắm bắt cơ hội trên các lĩnh vực để cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đồng thời tạo mối liên kết giữa các chị em phụ nữ khuyết tật, tạo điều kiện để chị em được giao lưu, chia sẽ, trao đổi những kinh nghiệm cũng như những khó khăn trong cuộc sống.

Tổ trưởng Tổ Nữ công Công đoàn Cơ sở xã Lộc An Dương Thị Đoan Trang phối hợp Hội Liên hiệp phụ nữ xã hỗ trợ các hoạt động giúp phụ nữ khuyết tật, phụ nữ yếu thế ở địa phương nắm bắt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước liên quan đến phát triển nghề nghiệp, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng lập thân, lập nghiệp, tạo việc làm. Qua đó thu hút, tập hợp phụ nữ khuyết tật, yếu thế trên địa bàn xã có khả năng tự lực, mong muốn khởi nghiệp, được giao lưu học hỏi, tự tin trong phát triển kinh tế, cải thiện điều kiện sống

Nhóm Phụ nữ tự lực, thời gian qua đã giúp đở số tiền hơn 15 triệu đồng cho các chị phụ nữ khuyết tật, phụ nữ yếu thế trên địa bàn như chị Nguyễn Ngọc Sương với số tiền 3.200.000 đồng, chị Nguyễn Thị Gái số tiền 2.800.000 đồng, chị Nguyễn Thị Hồng số tiền 4.700.000 đồng, chị Tôn Nữ Bảo Châu số tiền 4.500.000 đồng, nhờ có Nhóm Phụ nữ tự lực giúp đỡ, qua đó các chị có thêm điều kiện phát triển kinh tế gia đình ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu chính đáng góp phần cùng địa phương duy trì và giữ vững các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao tại địa phương.

Phạm Duy Ân – Chủ tịch Công đoàn Cơ sở xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu./.


Bài viết liên quan