bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

CÁC BAN CHUYÊN ĐỀ CƠ QUAN LĐLĐ TỈNH BR – VT

Địa chỉ: Trung Tâm Hành Chính – Chính Trị tỉnh, phường Phước Trung, TP Bà Rịa, tỉnh BR – VT

Điện thoại: 0254.3852384 – Fax: 0254.3854057; Email: congdoantinh@congdoanbrvt.org.vn;

 Website: www.congdoanbrvt.org.vn

 

VĂN PHÒNG – 02543.859174 – 0254.3852384
 Phạm Vũ Thanh Quốc Chánh Văn phòng
Nguyễn Thị Thanh Dơn Phó Chánh Văn phòng
Châu Thanh Phương Chuyên viên
Cao Quỳnh Tấn Nghĩa Chuyên viên
Bùi Thị Bào Lâm Nhân viên văn thư
 BAN TUYÊN GIÁO VÀ NỮ CÔNG – 0254.3810027 – 0254.3727342 
Nguyễn Văn Cường Trưởng ban
Hoàng Thị Hải  Phó Trưởng ban
Nguyễn Thành Thơ Chuyên viên
Đoàn Văn Tấn Chuyên viên
Đào Thị Thu Trang Chuyên viên
BAN CHÍNH SÁCH-PHÁP LUẬT VÀ QHLĐ – 0254.3510518 – 0254.3858367
Nguyễn Trung Ngạn Trưởng ban
Lê Xuân Trúc Phó Trưởng ban
Nguyễn Thị Ngọc Lan Chuyên viên
Nguyễn Duy Thông Chuyên viên
Nguyễn Thị Ngọc Cẩm Chuyên viên
BAN TỔ CHỨC – KIỂM TRA – 0254.3853898/3513338
Nguyễn Hồng Vân Trưởng ban
Lưu Thị Ánh Tuyết Phó Trưởng ban
Nguyễn Thị Hoàng Anh Chuyên viên
Nguyễn Thị Huế Chuyên viên
BAN TÀI CHÍNH – 0254.3852272
Trần Văn Liêm Trưởng ban
Nguyễn Thị Ngọc Uyên Phó Trưởng ban
Nguyễn Thị Oanh Kiều Chuyên viên
Nhan Thị Thu Nguyệt Chuyên viên