bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Các cấp Công đoàn: Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 247/KH-UBND của UBND tỉnh về triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023 trên địa bàn tỉnh với chủ đề “Cộng đồng sáng tạo – Quyết tâm chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030!”; các cấp công đoàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền đến đoàn viên, người lao động tại các CĐCS tích cực tham gia hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023

Theo đó, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống HIV/AIDS; Nghị định số 63/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030; Tuyên truyền về các mô hình tư vấn, xét nghiệm HIV, lợi ích của xét nghiệm HIV và vai trò của các tổ chức cộng đồng về hoạt động tìm các ca nhiễm HIV tại cộng đồng; Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm bằng thuốc kháng HIV (PrEP); Lợi ích của điều trị sớm bằng thuốc ARV và tuân thủ điều trị, “Không phát hiện bằng Không lây truyền”, Chương trình điều trị thay thế chất gây nghiện bằng Methadone; Công tác điều trị dự phòng và chăm sóc điều trị bệnh nhân HIV/AIDS. Tuyên truyền về phòng, chống HIV đến công nhân lao động; tuyên truyền các biện pháp phòng chống HIV/AIDS; tuyên truyền về các biện pháp phòng ngừa, điều trị đối với phụ nữ mang thai về lây nhiễm HIV từ mẹ sang con; tuyên truyền chống phân biệt kỳ thị đối xử với người bị nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là con CNVCLĐ bị HIV/AIDS…

Hoàng Hải


Bài viết liên quan