bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Các cấp Công đoàn: Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6

Với chủ đề Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình “Gia đình hạnh phúc – Quốc gia thịnh vượng” được diễn ra từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2023, các cấp công đoàn tỉnh tích cực hưởng ứng thực hiện Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình và các hoạt động kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6 tùy theo tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị.

Cụ thể, các cấp công đoàn sẽ tăng cường tuyên truyền đến CNVCLĐ, đặc biệt công nhân lao động trẻ tại các doanh nghiệp, khu nhà trọ về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam; tổ chức hội thảo; hội nghị; nói chuyện chuyên đề; các hoạt động hội thi; trình diễn văn nghệ, thời trang; vẽ tranh, thi thể thao gia đình; xây dựng các băng rôn; pano; thực hiện các sản phẩm truyền thông lồng ghép nội dung tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trong sinh hoạt công đoàn. Với các thông điệp về công tác gia đình; văn hóa gia đình, giá trị gia đình và giáo dục gia đình; về phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng trong gia đình như: Gia đình hạnh phúc là nền tảng của quốc gia hạnh phúc; Gia đình là nơi nuôi dưỡng, trao quyền các giá trị tốt đẹp; Xây dựng nhân cách con người Việt Nam bắt đầu từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; Hãy hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; Xây dựng quốc gia hạnh phúc cần bắt đầu từ xây dựng gia đình hạnh phúc; Hãy xây dựng gia đình thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội; Gia đình là trường học đầu tiên để hình thành nhân cách của mỗi người; Phát huy vai trò của ông bà, cha mẹ trong giáo dục giá trị gia đình cho con cháu; Gia đình là tế bào của xã hội, thành trì của Tổ quốc; Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc; Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con, cháu thảo hiền; Yêu thương và chia sẻ để xây dựng hạnh phúc gia đình; Hạnh phúc sẽ tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực; Bạo lực gia đình làm suy giảm khả năng học tập và phát triển toàn diện của trẻ em; Ngăn ngừa các hành vi bạo lực gia đình để xây dựng xã hội hạnh phúc; Bảo vệ trẻ em sống an toàn ngay tại gia đình là trách nhiệm của cha mẹ và các thành viên gia đình; Bảo vệ trẻ em bằng gia đình hạnh phúc, bình yên; Bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật; Mọi hành vi bạo lực gia đình cần được tố giác và xử lý nghiêm minh theo pháp luật; Bạo lực gia đình vi phạm nghiêm trọng đến quyền con người…

Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình và ngày Gia đình Việt Nam 28/6 nhằm tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam và đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình; tuyên truyền, giáo dục, vận động thực hiện tốt công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; khẳng định vai trò của gia đình trong bảo tồn, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam; xây dựng gia đình “Ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh” và sự đóng góp tích cực, hiệu quả của gia đình trong xây dựng, bảo vệ, phát triển địa phương; nâng cao chất lượng công tác gia đình trong tình hình mới.

Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình và ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; nói chuyện chuyên đề về Bình đẳng giới trong xây dựng gia đình CNVCLĐ hiện nay cho khoảng 300 CNVCLĐ tại các cấp công đoàn và dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 23/6/2023.

H.Hải


Bài viết liên quan