bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Các cấp Công đoàn tỉnh BR-VT: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

Những năm qua, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” các cấp công đoàn, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh BR-VT luôn thực hiện tốt với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Các cấp công đoàn tỉnh đã cụ thể hóa, bám sát chương trình, kế hoạch của cấp ủy, chi bộ, chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức cho đoàn viên, CNVCLĐ tham gia học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực nhất, ý nghĩa nhất gắn với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn tại cơ sở. Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Kết luận 01-KL/TW) thông qua chuyên đề toàn khóa, nội dung sinh hoạt chuyên đề hằng năm được LĐLĐ tỉnh triển khai đồng bộ nhằm tạo sự thống trong tổ chức, học tập; cán bộ, đảng viên, công chức và CNVCLĐ nhận thức sâu sắc về nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức và CNVCLĐ hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và trách nhiệm nêu gương của đảng viên. Đặc biệt, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW luôn gắn với các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, gắn với các hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn VII Công đoàn tỉnh, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028. Cụ thể Chương trình “01 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid -19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động; Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; Phong trào “Thi đua phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2028 gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Nói không với tiêu cực”; “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; “Ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả”; Phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà“ gắn với phong trào “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”; phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”… đặc biệt, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã thu hút đông đảo CNVCLĐ, nhất là người động tại các doanh nghiệp. Chỉ tính riêng trong năm 2022, đã có 06 công trình, 05 loại sản phẩm đăng ký thi đua, trị giá 1.539,41 tỷ đồng; có 04 công trình, 01 sản phẩm đăng ký thi đua từ các năm trước trị giá 1.169,34 tỷ đồng (công trình, sản phẩm cũ) tiếp tục được đẩy mạnh tiến độ. Kết quả có 04 công trình, 03 loại sản phẩm đăng ký năm 2022 hoàn thành trước thời hạn 95 ngày, tiết kiệm 126,94 triệu đồng, làm lợi 391 tỷ đồng và 01 sản phẩm cũ hoàn thành đúng tiến độ, làm lợi 35 triệu đồng. Có 5.621 đề tài, sáng kiến được đăng ký; 4.083 sáng kiến khối giáo dục năm học 2021-2022 được công nhận. Có thể khẳng định, mỗi một phong trào thi đua yêu nước đều có đặc điểm riêng, gắn với từng chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, doanh nghiệp và hiệu quả mà các phong trào đem lại không chỉ là hiệu quả về mặt giá trị kinh tế, giúp tăng thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp, hiệu suất công tác, đóng góp tích cực vào sự phát triển của doanh nghiệp, mà còn thể hiện khả năng, vai trò, trách nhiệm của mỗi CNVCLĐ, góp phần cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể nhất, thiết thực nhất.

Chi bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn đã phối hợp tốt với chính quyền, người sử dụng lao động đẩy mạnh tuyên truyền đến CNVCLĐ về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với các hoạt động tuyên truyền phong phú, đa dạng gắn với các sự kiện chính trị, các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước và địa phương, như: tổ chức hội nghị, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề; thi hát karaoke chủ đề về Bác; cuộc thi tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp Hồ Chí Minh; nói chuyện chuyên đề về Hồ Chí Minh; thông qua hoạt động Tháng Công nhân, kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4, ngày Quốc tế Lao động 01/5, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5; ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, ngày Quốc khánh 2/9… tuyên truyền về gương “người tốt, việc tốt”, các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; các mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả, sáng tạo. Qua đó, CNVCLĐ ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, tác phong, phong cách làm việc, của đội ngũ cán bộ, đảng viên và CNVCLĐ học tập và làm theo.

Phát huy hiệu quả trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các cấp công đoàn gắn với thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-TW của Ban Chấp hành trung ương Đảng khoá X “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; gắn với các hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn VII Công đoàn tỉnh, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028; các cấp công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục đến CNVCLĐ nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cách mạng, lòng tự hào dân tộc; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong từng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể thiết thực, gắn với nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức công đoàn trong chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; lắng nghe, tâm tư nguyện vọng CNVCLĐ; xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.

Hoàng Hải


Bài viết liên quan