bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Các cấp công đoàn tỉnh BR-VT: Hưởng ứng các hoạt động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023

Với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”, Tháng Hành động vì trẻ em năm 2023 được diễn ra từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2023, nhằm xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, bảo đảm trẻ em được phát triển toàn diện; Thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Chủ động giải quyết các vấn đề về trẻ em, phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị tai nạn, thương tích, nhất là đuối nước, tai nạn giao thông. Thúc đẩy việc phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về bảo vệ trẻ em, kỹ năng phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em, đặc biệt cho CNVCLĐ, cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em và trẻ em; góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc giải quyết các vấn đề về trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ xâm hại trẻ em, tai nạn, thương tích trẻ em.

Các cấp Công đoàn tặng quà, xe đạp cho trẻ con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn năm 2022

Các cấp Công đoàn tích cực hưởng ứng, tổ chức các hoạt động nhân  Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 với các hoạt động cụ thể, thiết thực: Phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, CNVCLĐ, đặc biệt công nhân lao động tại các doanh nghiệp thực hiện tốt Luật pháp liên quan đến trẻ em, nâng cao nhận thức về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; tuyên truyền về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111 và hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tại địa phương, đường dây nóng 24/7 của Trung tâm Công tác xã hội tỉnh,  02543. 829.839 và các địa chỉ tiếp nhận thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em, các địa chỉ cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, an sinh xã hội tại địa phương; Vận động gia đình và cộng đồng xã hội cùng chung tay bảo vệ trẻ em, mạnh dạn lên tiếng tố cáo hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em trong gia đình và ngoài cộng đồng; quan tâm phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em học bơi để phòng ngừa đuối nước; chống lao động trẻ em; tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19, dịch bệnh mùa hè ở trẻ em. Phối hợp tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về các kiến thức, kỹ năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em; phát động sâu rộng trong đoàn viên, CNVCLĐ tham gia phong trào bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đặc biệt là trẻ em con của công nhân lao động tại các khu công nghiệp, nông thôn với mục tiêu xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em, bảo đảm tất cả trẻ em có cơ hội phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức. Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức “Gian hàng 0 đồng cho trẻ em nghèo”, các hoạt động sinh hoạt hè, vui chơi giải trí, lao động phù hợp, các hoạt động xã hội thiết thực, an toàn. Vận động các nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ con CNVCLĐ, học sinh nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị ảnh hưởng bởi Covid-19; phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng cấp thực hiện mô hình “Mẹ đỡ đầu”đối với các trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn nhằm giảm bớt áp lực, khó khăn mà các em đang gặp phải, để các em có điều kiện đến trường và hòa nhập cộng đồng.

Các khẩu hiệu truyền thông trong Tháng hàng động vì trẻ em 2023: “Chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho mọi trẻ em”, “Phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em là bảo đảm quyền được sống của trẻ em”, “Hãy cho trẻ em học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước”, “Gọi Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111 để thông báo mọi hành vi xâm hại trẻ em”, “Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động”, “Gia đình, nhà trường cùng đồng hành để trẻ em được an toàn trên môi trường mạng”, “Không gian mạng an toàn, công dân số tương lai”, “Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng”, “Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em”.

H.Hải


Bài viết liên quan