bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Các cấp Công đoàn tỉnh BR-VT: Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Công hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 9/11, các cấp Công đoàn tỉnh BR-VT đẩy mạnh tuyên truyền đến CNVCLĐ về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tập trung phổ biến, tuyên truyền các lĩnh vực pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của CNVCLĐ, doanh nghiệp như Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội…

Tuyên truyền pháp luật về sức khỏe sinh sản cho người lao động tại các doanh nghiệp

Tuyên truyền phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các luật được Quốc hội thông qua trong năm 2021, 2022 như: Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Đất đai 2013, các chính sách về bồi thường giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai (phân lô bán nền, lấn, chiếm đất công, đấu giá quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.); Luật Kinh doanh bất động sản và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường; biên giới, hải đảo; bảo đảm vệ sinh, an ninh, an toàn trường học; phòng, chống tham nhũng; phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, bạo lực học đường, bạo lực gia đình, tội phạm, các tệ nạn xã hội và cháy nổ; bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và các vấn đề khác của xã hội được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội… Tuyên truyền phổ biến, thông tin về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đồng bộ các biện pháp đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết các thủ tục hành chính tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong năm, đặc biệt trong tháng cao điểm tháng 11/2022. Các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tùy vào tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị chủ động phối hợp chính quyền tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam; đẩy mạnh tuyền truyền đến CNVCLĐ thông qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, đối thoại, tư vấn chính sách pháp luật trực tiếp; tổ chức lồng ghép hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam kết hợp với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, hội nghị, hội thảo, tọa đàm… áp phích, băng rôn, các trang mạng xã hội Fanpage, Zalo các cấp công đoàn với các khẩu hiệu tuyên truyền: Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; Thượng tôn pháp luật góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; Đẩy mạnh cải cách hành chính bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp;Tăng cường truyền thông chính sách pháp luật, góp phần tạo đồng thuận xã hội và đưa pháp luật vào cuộc sống; Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp; Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật là góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội; Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh; Cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

N.Bảo


Bài viết liên quan