bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Các cấp công đoàn tỉnh BR-VT: Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động lần thứ 5 năm 2021

Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) lần thứ 5 năm 2021 được diễn ra từ ngày 01/5 đến ngày 31/5/2021 với chủ đề “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”, nhằm đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong công nhân lao động.

Người lao động cần nâng cao nhận thức, trong việc thực hiện các quy định về ATVSLĐ

Các cấp công đoàn tỉnh tập trung tuyên truyền phổ biến về chính sách, pháp luật và kiến thức về ATVSLĐ giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện các quy định về ATVSLĐ, nhất là công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tuyên truyền về nguyên nhân và các biện pháp phòng tránh các sự cố, các vụ tai nạn lao động điển hình xảy ra trong thời gian qua, biện pháp kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc. Tăng cường công tác phối hợp với ngành Lao động -Thương binh và Xã hội, Y tế, Bảo hiểm xã hội trong các hoạt động thanh tra, kiểm tra ATVSLĐ, tập trung vào một số ngành, nghề, lĩnh vực có nguy cơ cao về mất ATVSLĐ như xây dựng, khai khoáng, hóa chất, điện, hàn cắt; kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, đo kiểm môi trường lao động, công tác huấn luyện về ATVSLĐ. Tổ chức các hướng dẫn, huấn luyện kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động; kỹ năng phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, kỹ năng phương pháp hoạt động của đội ngũ an toàn vệ sinh viên; Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động, quan tâm chăm lo bảo đảm bữa ăn giữa ca của người lao động, tăng cường sức khỏe mùa dịch thông qua việc thương lượng Thỏa ước lao động tập thể có nội dung về chất lượng bữa ăn ca và an toàn vệ sinh lao động nhằm bảo vệ sức khỏe lâu dài cho người lao động. Xây dựng và thực hiện quy chế, nội quy, quy trình, biện pháp làm việc bảo đảm ATVSLĐ, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động; Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, bồi dưỡng hiện vật, khám sức khỏe định kỳ, đo môi trường lao động và cải thiện điều kiện làm việc. Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động là đợt cao điểm nhằm nâng cao ý thức, nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động và các cấp, các ngành về thực hiện công tác ATVSLĐ và phòng chống COVID-19; đồng thời đẩy mạnh các chương trình phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong các doanh nghiệp. Thúc đẩy công tác phối hợp giữa các cấp công đoàn với các cơ quan chức năng, chính quyền đồng cấp và NSDLĐ trong việc triển khai các chương trình, hành động cụ thể để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cải thiện điều kiện lao động, phát động thi đua, đẩy mạnh phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ, xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại nơi làm việc, góp phần khẳng định vai trò, vị thế công đoàn, thu hút NLĐ gia nhập công đoàn, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

N.B


Bài viết liên quan