bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Các cấp Công đoàn tỉnh BR-VT: Tăng cường nắm bắt, ổn định tình hình quan hệ lao động dịp bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Nhằm đảm bảo ổn định tình hình công nhân, viên chức người lao động (CNVCLĐ) trước, trong và sau dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các cấp Công đoàn, tăng cường nắm bắt, ổn định tình hình quan hệ lao động trong dịp bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, đây là hoạt động trọng tâm từ nay đến khi kết thúc Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các cấp Công đoàn theo dõi, nắm bắt tư tưởng, tình hình quan hệ lao động dịp bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Theo đó, các cấp công đoàn tập trung vận động tuyên truyền công nhân và người lao động không để các đối tượng thù địch lôi kéo, kích động tham gia các hoạt động tụ tập đông người, đình công, ngừng việc tập thể trái pháp luật và các hoạt động gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong dịp bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; củng cố, xây dựng lực lượng đoàn viên, công nhân nòng cốt ở từng phân xưởng, tổ đội, khu nhà trọ… để kịp thời thông tin cho cán bộ công đoàn khi xuất hiện hiện tượng, hành vi kêu gọi, kích động công nhân tụ tập đông người, ngừng việc tập thể; Theo dõi, bám sát tình hình quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khi có tranh chấp lao động tập thể, ngừng việc tập thể, đình công tự phát, cần chủ động phối hợp với chính quyền và các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết, đảm bảo quyền lợi của tập thể người lao động, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự. Đồng thời, nắm bắt kịp thời những “điểm nóng” phát sinh hoặc những bức xúc của tập thể người lao động về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động như nợ đọng bảo hiểm xã hội kéo dài, nợ tiền lương và các chế độ khác có liên quan của người lao động… chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng có biện pháp giải quyết kịp thời những kiến nghị của đoàn viên và người lao động đảm bảo hài hòa lợi ích các bên theo quy định;Tăng cường phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động chăm lo cho người lao động nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2021, đảm bảo quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh ngay tại cơ sở, hạn chế thấp nhất tranh chấp lao động và ngăn ngừa có hiệu quả đình công, ngừng việc trái pháp luật xảy ra trong dịp bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

N.Bảo


Bài viết liên quan