bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Các cấp Công đoàn tỉnh BR-VT: Thực hiện tốt Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”

Việc thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW được các cấp công đoàn trong tỉnh quan tâm, triển khai đồng bộ với nhiều hoạt động phong phú, thu hút đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia, giúp chị em tự tin hơn, phấn đấu trong học tập, lao động, mạnh dạn tham gia các hoạt động phong trào, thể hiện vai trò bản lĩnh của người phụ nữ trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, khoa học…

Phát huy vai trò của phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

Thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vai trò, vị trí, tiềm năng to lớn của phụ nữ về công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Những năm qua, các cấp công đoàn tỉnh BR-VT đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phụ nữ, nữ CNVCLĐ; Triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ: Phối hợp với các ngành chức năng tham gia xây dựng hoàn thiện pháp luật, chính sách về bình đẳng giới, xây dựng nữ CNVCLĐ phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Đặc biệt, phát huy vai trò nòng cốt của Ban Nữ công quần chúng các cấp công đoàn trong công tác phụ nữ: Đẩy mạnh việc xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc và tăng cường các giải pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, bà mẹ, trẻ em; Tuyên truyền đến nữ CNVCLĐ chương trình giáo dục quốc gia về gia đình, chú trọng giáo dục sớm, giáo dục tiền hôn nhân; Đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội, các hành vi bạo lực, mua bán, xâm hại phụ nữ và trẻ em, phòng chống bạo hành và xâm hại trẻ em…

Cụ thể hóa Chỉ thị số 21-CT/TW, gắn với việc thực hiện Nghị quyết 6b của Tổng Liên đoàn về công tác vận động nữ CNVCLĐ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các cấp công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa chăm lo đời sống lao động nữ; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của lao động nữ tại doanh nghiệp như triển khai “Một số quy định mới của Bảo hiểm Xã hội về chế độ chính sách đối với lao động nữ”; Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Liên đoàn Lao động, Sở LĐTB&XH và Bảo hiểm xã hội tỉnh với nữ CNVCLĐ về các chính sách đối với lao động nữ; Tọa đàm vai trò nữ cán bộ công đoàn trong chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ tại CĐCS; Hội thi ẩm thực “Vì phụ nữ quanh ta; biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu; tổ chức nói chuyện chuyên đề “Định hướng tâm lý cho nữ CNVCLĐ trước áp lực cuộc sống, kinh tế, công việc, gia đình, chăm sóc và nuôi dạy con trong tình hình hiện nay”; tổ chức Chương trình gặp gỡ tìm hiểu đời sống, việc làm, tâm tư và nguyện vọng nữ CNVCLĐ tại các CĐCS.

Đẩy mạnh hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của lao động nữ; giám sát chế độ chính sách lao động nữ, các chế độ thai sản, khám sức khỏe định kỳ; vận động các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng nhiều lao động nữ giúp đỡ, hỗ trợ một phần chi phí gửi trẻ, lớp mẫu giáo; tuyên truyền, vận động CNVCLĐ thực hiện chương trình nuôi con bằng sữa mẹ; phối hợp doanh nghiệp lắp đặt “Phòng vắt trữ sữa” tại nơi làm việc; tham gia giám sát, đề xuất các điều khoản có lợi cho lao động nữ về hỗ trợ tiền nuôi con nhỏ, tiền gửi con tại nhà trẻ thông qua các buổi thương lượng đưa vào bản ký kết thỏa ước lao động tập thể… Có thể khẳng định, những hoạt động trên góp phần thực hiện tốt Chỉ thị số 21-CT/TW, phát huy vai trò nữ của phụ nữ, nữ CNVCLĐ, qua đó thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ cũng như nữ CNVCLĐ trên các lĩnh vực.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ, nữ CNVCLĐ hiện nay

Tính đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh có 81.047 đoàn viên nữ/84.730 lao động nữ, chiếm tỷ lệ 95,65%, tại các cấp công đoàn có 995 CĐCS đã thành lập Ban Nữ công quần chúng/1.021 CĐCS đủ điều kiện thành lập Ban Nữ công quần chúng đạt 97,45%, nữ cán bộ công đoàn các cấp cũng như nữ CNVCLĐ luôn xác định vai trò, vị trí, trách nhiệm của mình trong gia đình và xã hội đặc biệt trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, luôn cố gắng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu công việc, hội nhập kinh tế quốc tế góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ, bình đẳng, văn minh. Có thể khẳng định, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, nhận thức của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về công tác phụ nữ đã có nhiều thay đổi theo hướng tích cực, công tác vận động nữ cán bộ CNVCLĐ luôn được lãnh đạo Đảng, chính quyền quan tâm tạo điều kiện trong các hoạt động phong trào. Cùng với Chỉ thị số 21-CT/TW, Nghị quyết 6b của Tổng Liên đoàn về công tác vận động nữ CNVCLĐ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã tạo thuận lợi cho cán bộ nữ công Công đoàn các cấp thực hiện tốt việc chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của lao động nữ. Các cấp công đoàn xây dựng và thực hiện các chính sách pháp luật liên quan đến lao động nữ; kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nữ công nhân lao động, giải quyết những khó khăn, vướng mắc; tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nữ công nhân lao động, đoàn viên công đoàn về các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm, nhà trẻ, mẫu giáo, chăm sóc sức khỏe, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ tại các doanh nghiệp.

Các CĐCS tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cho nữ công nhân lao động tham gia

Phát huy kết quả đạt được việc thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW được các cấp công đoàn trong tỉnh quan tâm, triển khai đồng bộ, nhiều hoạt động có hình thức và nội dung phong phú, thu hút đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia, giúp chị em tự tin hơn, phấn đấu trong học tập, lao động, mạnh dạn tham gia các hoạt động phong trào, thể hiện vai trò bản lĩnh của người phụ nữ trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, khoa học… trở thành người phụ nữ tài giỏi, đảm đang, tiến bộ trong gia đình và xã hội, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới trên mọi mặt. Công đoàn cơ sở ngày càng phát huy được chức năng, nhiệm vụ trong việc bảo vệ quyền, lợi ích, hợp pháp chính đáng cho lao động nữ; vai trò và vị trí của nữ CNVCLĐ tỉnh ngày càng được phát huy, từng bước thực hiện bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội…

Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 21-CT/TW, các cấp công đoàn đẩy mạnh tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ CNVCLĐ; các hoạt động đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ CNVCLĐ, đặc biệt nữ công nhân lao động tại các doanh nghiệp; Vận động nguồn lực giúp đỡ nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn, hỗ trợ, hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình, giải quyết việc làm, hỗ trợ lao động nữ có việc làm bền vững, môi trường làm việc an toàn, bình đẳng, tiến bộ; tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ; phối hợp tư vấn, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc của lao động nữ; tiếp tục vận động các đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ học bổng Nguyễn Đức Cảnh con CNVCLĐ vượt khó hiếu học; tổ chức “Trại hè cho con CNVCLĐ” nhân dịp hè, Tết Thiếu nhi, Tết Trung Thu cho con CNVCLĐ; đẩy mạnh tuyên truyền về thực hiện quyền trẻ em, phòng chống bạo hành xâm hại trẻ em; phòng chống tai nạn thương tích trẻ em; phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em; bảo vệ, chăm sóc trẻ em; chủ động phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ và Hội phụ nữ cùng cấp, chính quyền tạo điều kiện cho nữ CNVCLĐ tham gia đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu cán bộ nữ đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, điều kiện và tiêu chuẩn được tín nhiệm và quy hoạch vào các chức danh cán bộ quản lý; nữ CNVCLĐ tham gia BCH công đoàn các cấp đảm bảo tỷ lệ nữ tham gia BCH công đoàn các cấp đạt 30% trở lên theo Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2018- 2023.

Hoàng Hải


Bài viết liên quan