bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Các cấp công đoàn tỉnh BR-VT: Thực hiện tốt Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”

Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, được các cấp công đoàn triển khai thực hiện, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia. Qua đó, từng bước khẳng định vai trò, trách nhiệm người mẹ, người vợ trong gia đình, là nền tảng để xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Bà Tạ Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen cho cac tập thể, cá nhân thực hiện tốt Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010- 2020

Thực hiện Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, thời gian qua, các cấp Công đoàn phối hợp với Hội LHPN cùng cấp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ thông qua các hoạt động như họp mặt ôn truyền thống, hội nghị, hội thảo, tập huấn, tọa đàm, hội diễn… cụ thể tại LĐLĐ TP Vũng Tàu tổ chức nói chuyện chuyên đề “Nghệ thuật dung hoà giữa công việc và gia đình”; tổ chức Hội thi “Tìm kiếm người phụ nữ tài năng”; LĐLĐ thành phố Bà Rịa tổ chức nói chuyện, trao đổi, thực hành kỹ năng phòng vệ đối với phụ nữ trong tình huống bị cướp, bị tấn công trên đường phố; hội thi tìm hiểu về kiến thức pháp luật liên quan đến lao động nữ và trẻ em. LĐLĐ huyện Châu Đức tổ chức họp mặt kết hợp hội thi “Rung chuông vàng với nội dung về Luật bình đẳng giới”. CĐ ngành Giáo dục tổ chức “Ngày hội Gia đình Nhà giáo”; LĐLĐ huyện Xuyên Mộc tổ chức hội thi ẩm thực trong CNVCLĐ, nói chuyện chuyên đề “Xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng và tiến bộ”; Họp mặt giao lưu gia đình CNVCLĐ tiêu biểu; tuyên truyền phòng chống bạo hành, xâm hại tình dục đối với lao động nữ và trẻ em… nhiều hoạt động tuyên truyền phong phú, thiết thực phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, đơn vị, cơ sở thu hút đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia, góp phần nâng cao nhận thức của nữ CNVCLĐ, tạo điều kiện để nữ CNVCLĐ được học tập, được lao động sáng tạo, góp xây dựng gia đình hạnh phúc, nâng cao vai trò, trách nhiệm của nữ CNVCLĐ trong gia đình và ngoài xã hội.

Nữ công nhân lao động công ty TNHH Quốc tế All Well tham gia thi biểu diễn thời trang nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2020

Đặc biệt phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, được các cấp công đoàn triển khai đến nữ CNVCLĐ đăng ký thực hiện ngay từ đầu năm và xét tặng danh hiệu, khen thưởng vào dịp cuối năm đã thu hút đông đảo sự tham gia hưởng ứng của nữ CNVCLĐ ở mọi lĩnh vực. Năm 2021, các cấp công đoàn đã tổ chức cho CNVCLĐ đăng ký các danh hiệu thi đua năm 2021, đã có 1.417/1.541 CĐCS đăng ký đạt 92%; 69.214/80.482 nữ CNVCLĐ đăng ký danh hiệu phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đạt 86%. Kết quả của phong trào thi đua, góp phần tạo điều kiện cho nữ công nhân, viên chức, lao động từng bước khẳng định bản lĩnh chính trị, năng lực trình độ trên từng vị trí công tác, đồng thời thực hiện tốt vai trò người mẹ, người vợ trong gia đình, là nền tảng để xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Có thể nói, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã tạo điều kiện để nữ CNVCLĐ được học tập, được lao động, được làm việc, phát huy khả năng, khẳng định vai trò của mình trong gia đình cũng như ngoài xã hội, qua đó góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ hạnh phúc và văn minh.

Hiện nay, lực lượng lao động nữ trên địa bàn tỉnh BR-VT rất lớn, chiếm đến 55% tổng số lao động, đây là một lực lượng lao động lớn có trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, cần cù, chịu khó trong lao động. Tỉnh BR-VT đang trong quá trình CNH-HĐH đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế, cuộc cách mạng công nghệp 4.0 sẽ tác động rất lớn đến lao động nữ về mọi mặt kinh tế, đời sống xã hội, đời sống gia đình, văn hóa xã hội… Để tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Trong thời gian tới, rất cần sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp công đoàn và Hội LHPN các cấp trong công tác tuyên truyền đến nữ CNVCLĐ những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với lao động nữ; thực hiện hiệu quả các giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ CNVCLĐ; con CNVCLĐ; có các chính sách hỗ trợ con CNVCLĐ; xây các trường học, nhà trẻ mẫu giáo, khu vui chơi cho con CNVCLĐ tại các khu công nghiệp, cải thiện điều kiện chăm sóc, nuôi dạy và học hành của con CNVCLĐ. Tạo điều kiện nữ CNVCLĐ được tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ.

Hoàng Hải


Bài viết liên quan