bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Các cấp Công đoàn tỉnh: Phối hợp tuyên truyền, hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 được diễn ra từ ngày 15/11/2023 đến ngày 15/12/2023 với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 23/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh có về việc tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 trên địa bàn tỉnh, các cấp công đoàn tỉnh phối hợp tuyên truyền đến đoàn viên, người lao động tại các CĐCS hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 về ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc thực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; Vận động đoàn viên, người lao động tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; phối hợp với chính quyền, chủ doanh nghiệp tổ chức các hoạt động truyền thông như: tổ chức mítting, biểu diễn nghệ thuật, treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền tại công ty, xí nghiệp, nhà ăn, loa phát thanh; lồng ghép các nội dung tuyên truyền, vận động về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới gắn với việc tổ chức các hoạt động tập huấn, tọa đàm, hội thảo về các chuyên đề có liên quan đến công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; ngăn ngừa các vụ việc liên quan đến bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, giúp đỡ phụ nữ hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng bền vững, góp phần hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hoàng Hải


Bài viết liên quan