bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Các cấp Công đoàn tỉnh: Tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo ổn định tình hình đời sống, việc làm và quan hệ lao động trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Nhằm thực hiện các biện pháp đảm bảo ổn định tình hình đời sống, việc làm của công nhân, viên chức người lao động và quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh, chủ động phòng ngừa, ứng phó với tình hình quan hệ lao động, tham gia giải quyết hiệu quả các cuộc tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, đình công, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Các cấp công đoàn cần tăng cường các đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Các cấp công đoàn tỉnh đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 82/KH-LĐLĐ ngày 03/9/2019 của Liên đoàn Lao động tỉnh về triển khai các nhiệm vụ công đoàn tham gia phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động tập thể, ngừng việc tập thể và đình công, giai đoạn 2019 – 2023, trong đó chú trọng triển khai các giải pháp phòng ngừa tranh chấp lao động tập thể, ngừng việc tập thể và đình công; Tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn đến người lao động, người sử dụng lao động về việc đồng hành, chia sẻ khó khăn, lấy quan tâm, chăm lo việc làm, đời sống, thu nhập của người lao động làm động lực ổn định doanh nghiệp và ngược lại, phát triển doanh nghiệp là cơ sở để tạo việc làm, thu nhập và nâng cao đời sống của người lao động; Tăng cường phối hợp, đối thoại với người sử dụng lao động để nắm tình hình doanh nghiệp: doanh nghiệp đang bị giảm đơn hàng dẫn đến phải giảm giờ làm (không tăng ca, làm luân phiên, bố trí nghỉ phép, nghỉ không lương, nghỉ trả lương ngừng việc…), chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động, nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội của người lao động; xây dựng quan hệ lao động, phòng ngừa, hạn chế thấp nhất tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể và đình công; Chủ động nắm tình hình, hỗ trợ, hướng dẫn công đoàn cơ sở phối hợp, đề xuất với người sử dụng lao động thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức đối thoại định kỳ hoặc đột xuất hoặc theo vụ việc theo quy định của pháp luật; Thiết lập kênh trao đổi thông tin giữa các chủ tịch công đoàn cơ sở qua mạng Zalo hoặc hình thức phù hợp nhằm kịp thời chia sẻ thông tin, cập nhật tình hình. Khi xảy ra tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng hỗ trợ, hướng dẫn công đoàn cơ sở, người lao động, người sử dụng lao động đối thoại, thương lượng giải quyết, xử lý nhanh nhất, không để xảy ra ngừng việc tập thể kéo dài, lây lan; Chủ động phối hợp với các cấp chính quyền, cơ quan chức năng rà soát, lập danh sách các doanh nghiệp có nguy cơ phá sản, giải thể, có chủ bỏ trốn, nợ lương, không có khả năng trả thưởng, có nguy cơ xảy ra tranh chấp lao động để có phương án ngăn chặn, hỗ trợ, giải quyết kịp thời, giảm thiểu tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, đình công tự phát xảy ra. Đồng thời, kịp thời báo cáo khi có vụ việc phát sinh tại các đơn vị, doanh nghiệp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện giải quyết nhằm đảm bảo an toàn, ổn định quan hệ lao động, an ninh trật tự tại địa phương.

N.Bảo


Bài viết liên quan