bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Các cấp công đoàn tỉnh: Thực hiện các giải pháp ổn định tình hình quan hệ lao động dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Nhằm thực hiện các biện pháp đảm bảo ổn định tình hình quan hệ lao động đời sống, việc làm của CNVCLĐ, chăm lo, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà cho NLĐ nhân dịp Tết 2021

Theo đó các cấp Công đoàn tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động và dự báo tình hình quan hệ lao động trên địa bàn để đưa ra các giải pháp kịp thời, phối hợp với ngành chức năng tham gia xử lý bảo đảm quyền lợi của người lao động, hạn chế ngừng việc tập thể xảy ra; chủ động đối thoại, thương lượng về tiền lương, tiền thưởng và các chế độ phúc lợi khác phù hợp với quy định pháp luật và điều kiện của doanh nghiệp; chia sẻ khó khăn, thấu hiểu thực tế, đồng hành vượt khó, đảm bảo đời sống việc làm cho đoàn viên, người lao động với mục tiêu vừa khôi phục sản xuất, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh theo chủ trương của tỉnh “Phòng, chống dịch – Phát triển kinh tế- An dân”; Rà soát, nắm tình hình tiền lương, thưởng Tết năm 2022, giám sát các doanh nghiệp có nguy cơ phá sản, giải thể, chủ bỏ trốn chưa trả hoặc không trả tiền lương, tiền thưởngTết cho CNVCLĐ kịp thời tham mưu phối hợp với các cơ quan chức năng có các giải pháp hỗ trợ, giải quyết đảm bảo CNVCLĐ có điều kiện đón Tết. Nắm bắt kịp thời những “điểm nóng” phát sinh hoặc những bức xúc của tập thể người lao động về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, phối hợp với các cơ quan chức năng có biện pháp giải quyết kịp thời những kiến nghị của đoàn viên và người lao động đảm bảo hài hòa lợi ích các bên theo quy định. Theo dõi, bám sát tình hình quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khi có tranh chấp lao động tập thể, ngừng việc tập thể, đình công tự phát, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết, đảm bảo quyền lợi của tập thể người lao động, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự.

NGọc Bảo


Bài viết liên quan