bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Các cấp Công đoàn tỉnh: Tuyên truyền đến CNVCLĐ triển khai gói dịch vụ xét nghiệm sàng lọc trước sinh và sơ sinh miễn phí đến năm 2030

Với mục tiêu xây dựng chính sách và tạo điều kiện hỗ trợ cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, bảo trợ xã hội, người dân tại thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và người dân huyện Côn Đảo được miễn phí xét nghiệm sàng lọc trước sinh và sơ sinh; nhằm nâng cao chất lượng dân số mà Đảng và Nhà nước đã đề ra, phấn đấu 100% thai phụ mang thai được thực hiện gói dịch vụ xét nghiệm sàng lọc trước sinh ít nhất 4 loại bệnh, tật bẩm sinh phổ biến nhất; 100% trẻ sơ sinh được thực hiện gói dịch vụ xét nghiệm sàng lọc sơ sinh 05 loại bệnh, tật bẩm sinh phổ biến nhất.

Ngày 06/6/2022, UBND tỉnh BR-VT đã ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND về Triển khai thực hiện gói dịch vụ xét nghiệm sàng lọc trước sinh và sơ sinh miễn phí đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đối tượng miễn phí thực hiện gói dịch vụ sàng lọc trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 gồm đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, bảo trợ xã hội, người dân tại thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và người dân huyện Côn Đảo. Số bệnh, tật bẩm sinh được tầm soát, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh miễn phí gồm: Tầm soát, chẩn đoán, điều trị trước sinh như Hội chứng Edward, Hội chứng Down, Hội chứng Patau và bệnh Tan máu bẩm sinh Thalassemia và Tầm soát, chẩn đoán, điều trị sơ sinh như: Bệnh Suy giáp trạng bẩm sinh, bệnh Thiếu men G6PD, Tăng sản thượng thận bẩm sinh, Khiếm thính bẩm sinh và bệnh Tim bẩm sinh.

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách tỉnh cho các đối tượng miễn phí với tổng số tiền dự kiến thực hiện trong 9 năm (2022-2030) là 664.389.000 đồng. Tổng số tiền thực hiện Kế hoạch đến năm 2030 từ nguồn ngân sách tỉnh cấp là 1.443.564.000 đồng (Một tỷ, bốn trăm bốn mươi ba triệu, năm trăm sáu mươi bốn ngàn đồng). Thời gian triển khai thực hiện từ năm 2022 đến năm 2030 và địa điểm triển khai thực hiện tại 82 xã, phường, thị trấn và người dân huyện Côn Đảo. Thực hiện lấy máu xét nghiệm sàng lọc trước sinh và sơ sinh tại: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Bệnh viện Bà Rịa; Bệnh viện Vũng Tàu; Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Y tế Quân dân y huyện Côn Đảo.

Nhằm tuyên truyền phổ biến đến CNVCLĐ các chính sách của Đảng, Nhà nước và tỉnh BR-VT về nâng cao chất lượng dân số tỉnh BR-VT trong tình hình mới, các cấp công đoàn tỉnh, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến đến CĐCS, CNVCLĐ biết về gói dịch vụ xét nghiệm sàng lọc trước sinh và sơ sinh miễn phí đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

H.H


Bài viết liên quan