bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Các hoạt động trọng tâm trong Tháng Công nhân năm 2022

Nhằm chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, Tháng Công nhân năm 2022, các cấp công đoàn sẽ tập trung vào 4 hoạt động trọng tâm.

Người lao động nhận quà tại Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2021

Lễ phát động Tháng Công nhân – Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022, các cấp Công đoàn phối hợp với chính quyền các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp tổ chức phát động, hưởng ứng Tháng Công nhân – Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022 lồng ghép với các hoạt động như: Ngày hội cảm ơn người lao động; Ngày hội sáng kiến; tôn vinh, biểu dương công nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua…

Chương trình “Đối thoại tháng 5”, các cấp công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động tổ chức gặp gỡ, trao đổi, đối thoại, diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp – doanh nghiệp vì công nhân” với cán bộ công đoàn, người lao động tạo cơ hội để người sử dụng lao động và người lao động lắng nghe, chia sẻ, cùng nỗ lực vượt khó, phục hồi phát triển doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Hoạt động kết nối, giới thiệu việc làm, đảm bảo thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, các cấp công đoàn chủ động đề xuất, phối hợp với các ngành chức năng của địa phương, các doanh nghiệp trên địa bàn để tổ chức các chương trình, hoạt động kết nối, giới thiệu việc làm; Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà đến người lao động; tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ người lao động trong thực hiện các thủ tục để nhận gói hỗ trợ của Chính phủ; giám sát thực hiện Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 ngày 23/3/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Số giờ làm thêm trong 01 năm, trong 01 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội”, bảo vệ quyền lợi của người lao động, thúc đẩy việc đối thoại, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, các thỏa thuận bảo đảm phúc lợi cho người lao động; Chủ động nắm bắt tình hình tiền lương, nợ lương, nợ BHXH, BHYT, BHTN tại doanh nghiệp; tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp Luật lao động, Công đoàn, BHXH, BHYT, BHTN…

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, các hoạt động Tháng Công nhân; truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; ý nghĩa lịch sử, tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1/5; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; các mô hình, sáng tạo, hiệu quả trong Tháng Công nhân – Tháng hành động về An  toàn vệ sinh lao động.

Đối với Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân- Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022 vào ngày 27/4/2022 tại Thị xã Phú Mỹ. Đồng thời, phối hợp với các ngành chức năng tổ chức chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa chính quyền, ngành chức năng với cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động.

H.H


Bài viết liên quan