bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Đại hội lần thứ I:

Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 1993-1998 họp vào 2 ngày 28 và 29/05/1993. Có 250 đại biểu đại diện cho 22.000 đoàn viên Công đoàn về dự. Đại hội bầu ra BCH gồm 29 đồng chí, Đ/c Nguyễn Thị Thanh được bầu làm Chủ tịch; đ/c Nguyễn Trọng Tín, đ/c Đào Quang Chiêu được bầu làm Phó Chủ tịch.

Mục tiêu: “Vì lợi ích của công nhân lao động và sự lớn mạnh của giai cấp công nhân; Vì sự ổn định, phát triển của tỉnh nhà và của đất nước, tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn”.

Nhiệm vụ:

  • Đặt lên hàng đầu nhiệm vụ đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp từ tỉnh đến cơ sở làm cho công đoàn thực sự là tổ chức của CNLĐ.
  • Đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động.
  • Đổi mới công tác truyền thông giáo dục; tích cực góp phần xây dựng giai cấp công nhân trong tình hình mới.

Click vào đây để xem chi tiết: Lịch sử các kỳ Đại hội Công đoàn BR – VT