bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

CĐ Ngành Nông nghiệp và PTNT tổ chức Tập huấn hướng dẫn thực hiện Dân chủ ở cơ sở cho cán bộ công đoàn cơ sở

Ngày 14/6/2024, Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh BR-VT tổ chức tập huấn hướng dẫn CĐCS tham gia xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở cho trên 56 cán bộ công đoàn cơ sở. Báo cáo viên do ông  Nguyễn Trung Ngạn – Trưởng CSPL&QHLĐ, giảng viên kiêm chức LĐLĐ tỉnh BR-VT.


Báo cáo viên: Ông Nguyễn Trung Ngạn – Trưởng Ban CSPL&QHLĐ Liên đoàn Lao động tỉnh

Trong buổi tập huấn, cán bộ công đoàn đã được cập nhật những quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, Nghị định 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 và Nghị định số 145/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. Đồng thời, báo cáo viên: Ông Nguyễn Trung Ngạn cũng hướng dẫn một số kỹ năng công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở; kỹ năng công đoàn tham gia đàm phán, đối thoại tại doanh nghiệp; Kỹ năng Công đoàn tham gia tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị và Hội nghị Người lao động trong doanh nghiệp.


Cán bộ công đoàn cơ sở tham dự lớp tập huấn

Qua buổi tập huấn, trang bị kiến thức cần thiết giúp cán bộ công đoàn thực hiện quyền và trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong tham gia thực hiện dân chủ ở cơ sở, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Thuỳ Vân
                                                                             (CĐ Ngành NN&PTNT)


Bài viết liên quan