bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Chào mừng đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 − 2028

♦ CÔNG ĐOÀN NGÀNH NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  • Địa chỉ: 9 Huỳnh Ngọc Hay, P. Phước Hiệp, TXBR
  • Điện thoại: 0254.2213142 –  Fax: 0254. 3731193 
Đỗ Minh Tuấn Chủ tịch
Nguyễn Thị Thuỳ Vân Phó Chủ tịch

♦ CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH

  • Địa chỉ: Khu Trung Tâm Hành chính – Chính trị tỉnh BR – VT
  •  Điện thoại: 0254.3510190 
 Nguyễn Việt Dũng Chủ tịch
 Lê Thị Minh Hoàng  Phó Chủ tịch

♦ CÔNG ĐOÀN NGÀNH XÂY DỰNG

  • Địa chỉ: Khu Trung Tâm Hành chính – Chính trị tỉnh BR – VT
  • Điện thoại: 0254.3858043- Fax: 0254.3852234 
Mai Trung Hưng Chủ tịch
Phan Xuân Tuấn Phó Chủ tịch
Bùi Thị Kim Nguyên Phó Chủ tịch

♦ CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC

                  –  Địa chỉ: Khu Trung Tâm Hành chính – Chính trị tỉnh BR – VT

                  –  Điện thoại: 0254.3859728- Fax: 0254.3858135 

Nguyễn Minh Thu Thuỷ Chủ tịch
Lê Văn Tuyền Phó Chủ tịch
Nguyễn Thị Thanh Thảo Phó Chủ tịch


♦ CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

    – Địa chỉ: Khu Trung Tâm Hành chính – Chính trị tỉnh BR – VT

    – Điện thoại: 0254.3525979 –  Fax: 0254.3524579

Nguyễn Thanh Sơn Chủ tịch
Cao Thị Thanh Dung Phó Chủ tịch

♦ CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ

– Địa chỉ: Khu Trung Tâm Hành chính – Chính trị tỉnh BR – VT

– Điện thoại: 0254.3542970 –  Fax: 0254.3576665

Nguyễn Văn Thái Chủ tịch
Nguyễn Thị Hà Phó Chủ tịch
Nguyễn Viết Giáp Phó Chủ tịch