bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

♦ CÔNG ĐOÀN NGÀNH NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  • Địa chỉ: 9 Huỳnh Ngọc Hay, P. Phước Hiệp, TXBR
  • Điện thoại: 0254.2213142 –  Fax: 0254. 3731193 
Đỗ Minh Tuấn Chủ tịch
Nguyễn Thị Thuỳ Vân Phó Chủ tịch

♦ CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH

  • Địa chỉ: Khu Trung Tâm Hành chính – Chính trị tỉnh BR – VT
  •  Điện thoại: 0254.3510190 
 Nguyễn Việt Dũng Chủ tịch
 Lê Thị Minh Hoàng  Phó Chủ tịch

♦ CÔNG ĐOÀN NGÀNH XÂY DỰNG

  • Địa chỉ: Khu Trung Tâm Hành chính – Chính trị tỉnh BR – VT
  • Điện thoại: 0254.3858043- Fax: 0254.3852234 
Mai Trung Hưng Chủ tịch
Phan Xuân Tuấn Phó Chủ tịch
Bùi Thị Kim Nguyên Phó Chủ tịch

♦ CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC

                  –  Địa chỉ: Khu Trung Tâm Hành chính – Chính trị tỉnh BR – VT

                  –  Điện thoại: 0254.3859728- Fax: 0254.3858135 

Nguyễn Minh Thu Thuỷ Chủ tịch
Lê Văn Tuyền Phó Chủ tịch
Nguyễn Thị Thanh Thảo Phó Chủ tịch


♦ CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

    – Địa chỉ: Khu Trung Tâm Hành chính – Chính trị tỉnh BR – VT

    – Điện thoại: 0254.3525979 –  Fax: 0254.3524579

Nguyễn Thanh Sơn Chủ tịch
Cao Thị Thanh Dung Phó Chủ tịch

♦ CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ

– Địa chỉ: Khu Trung Tâm Hành chính – Chính trị tỉnh BR – VT

– Điện thoại: 0254.3542970 –  Fax: 0254.3576665

Nguyễn Văn Thái Chủ tịch
Nguyễn Thị Hà Phó Chủ tịch
Nguyễn Viết Giáp Phó Chủ tịch