bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

CĐCS Cơ quan Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: tổ chức Đại hội nhiệm kỳ lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028

Chiều ngày 05/5/2025, Tại Hội trường Cơ quan Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh BR-VT, Công đoàn Cơ sở Cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028 với sự có mặt của 24 đoàn viên. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Lương Thị Lệ Hằng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối, Thủ trưởng Cơ quan, đồng chí Nguyễn Việt Dũng – Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh.

Công đoàn Cơ sở Cơ quan Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hiện có 25 đoàn viên với 04 tổ công đoàn trực thuộc được thành lập sau khi tiến hành hợp nhất Đảng ủy Khối Cơ quan và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tháng 8/2019. Trong nhiệm kỳ 2019 – 2023, Công đoàn cơ sở Cơ quan Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã thực hiện tốt chức năng là người đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, đặc biệt là tổ chức các hoạt động động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị cho đoàn viên được qua tâm thực hiện và có sự chuyển biến tích cực, hiệu quả; Công tác phối hợp chỉ đạo, vận động đoàn viên triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham gia đóng góp ủng hộ các quỹ xã hội, từ thiện, đặc biệt đại dịch Covid-19, Đảng ủy Khối đã vận động được 4.500 phần quà và kêu gọi các doanh nghiệp có tổ chức Đảng trong Khối ủng hộ về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với số tiền trên 100 tỷ đồng. Đoàn viên Cơ quan Đảng ủy Khối có nhiều cố gắng, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao trong bối cảnh sau khi hợp nhất 02 Đảng ủy Khối nhân sự giảm hơn 1/3, số lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên tăng gấp 02 lần; Công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh thường xuyên được quan tâm chỉ đạo; công tác tham mưu, phối hợp, tổ chức các hoạt động ngày có hiệu quả, thiết thực. Tổng kết nhiệm kỳ 100% các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra đều hoàn thành.

Đại hội Công đoàn Cơ cơ sở Cơ quan Đảng ủy Khối lần thứ II, nhiệm kỳ 2023- 2028 đã bầu 05 đồng chí tiêu biểu tham gia vào Ban Chấp hành CĐCS khóa II và Bầu 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028. Với phương châm “ĐỔI MỚI – DÂN CHỦ – ĐOÀN KẾT – SÁNG TẠO – PHÁT TRIỂN” Ban Chấp hành Công đoàn khóa II cùng với đoàn viên Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội CĐCS Cơ quan Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028.

Thu Hồng

CĐCS Đảng ủy Khối CQ&DN


Bài viết liên quan