bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

CĐCS cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: Phát động phong trào thi đua thực hành tiết kiệm chống lãng phí chào mừng Đại hội Chi bộ Cơ quan lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022- 2025

Chào mừng Đại hội Chi bộ Cơ quan lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022- 2025, CĐCS cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT phát động phong trào thi đua thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh từ ngày 01/4/2022 cho đến Đại hội Chi bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022- 2025 và khuyến khích cán bộ, đoàn viên, người lao động tiếp tục thực hiện trong thời gian sau đó.

Theo đó, các cán bộ, đoàn viên, người lao động thực hiện phong trào thực hành tiết kiệm chống lãng phí như: tiết kiệm điện, nước và văn phòng phẩm; Cụ thể, cán bộ, đoàn viên, người lao động chỉ sử dụng thang máy đi lên tầng 4 và 5, không sử dụng thang máy chiều đi xuống (trừ các trường hợp đặc biệt như phụ nữ mang thai, người bị bệnh mãn tính, bệnh xương khớp…); Chỉ sử dụng máy lạnh từ 8h đến 16h hàng ngày và tắt tất cả các thiết bị điện khi ra khỏi phòng làm việc trên 30 phút; sử dụng nước tiết kiệm; hạn chế sử dụng giấy, văn phòng phẩm, tăng cường sử dụng giấy 2 mặt…

Đây là hoạt động thiết thực nhằm phát huy, khơi dậy ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh, thiết thực chào mừng Đại hội Chi bộ Cơ quan lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022- 2025.

N.Bảo


Bài viết liên quan