bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

CĐCS Công ty TNHH may Thạnh Mỹ phối hợp với doanh nghiệp tặng 14 tấn khoai lang cho đoàn viên và người lao động

Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn lao động thị xã Phú Mỹ, nhằm tập trung đẩy mạnh công tác “chia sẻ với người lao động vượt qua khó khăn do dịch bệnh covid-19”, ngày 30/6/2021, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH May Thạnh Mỹ phối hợp cùng doanh nghiệp trao tặng 14 tấn khoai lang đến đoàn viên và người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp. Số khoai lang do doanh nghiệp giải cứu cho người nông dân ở tỉnh Vĩnh Long. Mỗi người lao động được nhận 20 kg khoai lang và được công đoàn cơ sở đóng gói vào từng bao nhỏ và phát tại cổng ra vào để hạn chế tập trung đông người.

Công ty TNHH May Thạnh Mỹ hiện có khoảng 650 lao động, chuyên ngành may mặc, tại cụm tiểu thủ công nghiệp Hắc Dịch. Công đoàn cơ sở và doanh nghiệp luôn quan tâm chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên và người lao động. Được sự quan tâm của doanh nghiệp và Ban chấp hành Công đoàn giữa lúc khó khăn do đại dịch, đoàn viên và người lao động cảm thấy yên tâm lao động sản xuất, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Trần Tư Hồng Nhung


Bài viết liên quan