bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

CĐCS Công ty TNHH nuôi trồng thủy sản Minh Phú Lộc An tổ chức thành công Đại hội điểm lần thứ III, NK 2023-2028

Sáng ngày 10/01/2023, Công đoàn cơ sở  Công ty TNHH nuôi trồng thủy sản Minh Phú Lộc An long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở (CĐCS) lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị được LĐLĐ huyện chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội CĐCS khối Doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

CĐCS Công ty TNHH nuôi trồng thủy sản Minh Phú Lộc An hiện có 487 đoàn viên công đoàn, trong đó có 45 đoàn viên công đoàn là nữ. Trong nhiệm kỳ qua, công đoàn Công ty luôn đoàn kết, cùng đồng sức đồng lòng trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Phát huy vai trò là đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, hàng năm, BCH công đoàn Công ty phối hợp với chủ doanh nghiệp tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại đảm bảo đúng quy định. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động được quan tâm thực hiện, thực hiện đầy đủ các chế độ phúc lợi, trợ cấp khó khăn, tặng quà cho đoàn viên và người lao động các dịp lễ, tết, 8/3, 20/10, 1/6 và Tết Trung thu, đặc biệt được Công ty chăm lo về chế độ ăn và ở miễn phí.

Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành CĐCS Công ty TNHH nuôi trồng thủy sản Minh Phú Lộc An, khóa III, nhiệm kỳ 2023 – 2028; bầu 03 đại biểu chính thức dự Đại hội công đoàn cấp trên. Ông Nguyễn Văn Trung được tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch CĐCS.

                                                                                               Bích Hằng


Bài viết liên quan