bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

CĐCS Khối cơ quan Tư pháp tổ chức thành công Đại hội điểm lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 25/10/2022, Công đoàn cơ sở Khối cơ quan tư pháp đã tổ chức thành công đại hội công đoàn cơ sở khoá II, nhiệm kỳ 2022-2027, đại hội điểm khối cơ quan hành chính, phường, xã. Tham dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Liên đoản lao động thị xã, lãnh đạo đảng ủy khối cùng với 63 đại biểu chính thức là đoàn viên công đoàn và 19 đại biểu khách mời là cán bộ công đoàn các CĐCS khối cơ quan hành chính, phường, xã.

Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá tình hình hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới. Tại đại hội các đại biểu đã thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào dự thảo các báo cáo, đặc biệt là dự thảo báo cáo đại hội trình tại đại hội công đoàn thị xã khoá VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

   (Đ/c Phạm Thị Tùng-Chủ tịch LĐLĐ thị xã tặng hoa chúc  mừng Đại hội)

      Một trong những nội dung quan trọng là đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khoá II, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 5 đồng chí và bầu đại biểu đi dự đại hội công đoàn thị xã gồm 3 đồng chí.

Tham dự đại hội, đồng chí Phạm Thị Tùng, chủ tịch liên đoàn lao động thị xã đã có phát biểu chỉ đạo ban chấp hành công đoàn cơ sở khoá mới thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động; thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phương thức giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, xem đây là nhiệm vụ hàng đầu của hoạt động công đoàn. Tiếp tục phát huy vai trò của công đoàn trong công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn, phát động các phong trào thi đua tại cơ sở và tích cực tham gia các hoạt động do Liên đoàn lao động thị xã phát động trong nhiệm kỳ sắp tới.

                                                               Trần Tư Hồng Nhung


Bài viết liên quan