bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

CĐCS Sở Thông Tin Và Truyền Thông tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 18/5/2023, Công đoàn cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Nguyễn Việt Dũng – Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; đồng chí Đỗ Hữu Hiền, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở và cùng toàn thể đoàn viên công đoàn cơ quan Sở TT&TT Bà Rịa – Vũng Tàu.

Với phương châm “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Sáng tao– Phát triển”, Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Sở TT&TT nhiệm kỳ 2016-2023, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ 2016-2023, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 và các giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại của nhiệm kỳ vừa qua và hiến kế để xây dựng tổ chức công đoàn trong nhiệm kỳ tới làm tròn và đầy đủ chức năng của mình, đặc biệt là chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên.

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu tại Đại hội

BCH và UBKT CĐCS Khóa VII ra mắt và nhận nhiệm vụ trước Đại hội

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu vào Ban Chấp hành Công đoàn Sở TT&TT Bà Rịa – Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 05 đồng chí. Bầu 01 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết, 01 đại biểu đương nhiên đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028.

Với sự đồng tình nhất trí cao, Đại hội đã biểu quyết thống nhất 100% thông qua Nghị quyết gồm những chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện

Bài, ảnh: P.TTBCXB


Bài viết liên quan