bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

CĐCS xã Lộc an (Đất đỏ) Phối hợp tổ chức kỷ niệm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng

Chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2022), 23 năm “Ngày Dân vận của cả nước” (15/10/1999 – 15/10/2022); kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2022) và 12 năm kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 – 20/10/2022); 92 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2022) và 66 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2022) và 92 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở xã Lộc An phối hợp tổ chức hội thi Karaoke và tổ chức giải cầu lông. Thông qua các hoạt động nhằm tuyên truyền nhằm giáo dục toàn thể đoàn viên công đoàn và các đoàn viên, hội viên về truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám thành công; giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hoà bình của dân tộc, đề cao khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hi sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Tại Trung tâm Văn hoá thể thao, học tập cộng đồng xã, Công đoàn cơ sở xã phối hợp cùng UBND xã, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên tổ chức hội thi Karaoke và tổ chức giải cầu lông góp phần xây dựng phong trào văn hóa văn nghệ, phong trào tập luyện thể dục thể thao trong công đoàn viên và đoàn viên, hội viên

(Người viết tin: Phạm Duy Ân – Chủ tịch Công đoàn cơ sở xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)./.


Bài viết liên quan