bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

CĐN Y tế : Tập huấn công tác tài chính Công đoàn cơ sở ( CĐCS) năm 2022

Nhằm triển khai, cập nhật những điểm mới trong công tác tài chính năm 2022 tới các CĐCS. Ngày 08/4/2022 vừa qua, Công đoàn ngành Y tế đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tài chính năm 2022 với sự tham gia của 26 học viên.

Tại Hội nghị, ngoài triển khai những điểm mới về công tác tài chính trong năm 2022, bà Nguyễn Thị Hà – Phó Chủ tịch CĐN- Báo cáo viên của Hội nghị còn Hướng dẫn các CĐCS xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ theo Hướng dẫn mới của Liên đoàn Lao động tỉnh.Từ đó, các đơn vị sẽ xây dựng lại quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị mình để phù hợp với các quy định và hướng dẫn mới về công tác tài chính từ Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

 Bà Nguyễn Thị Hà – BCV đang triển khai những nội dung chính của Hội nghị.

                                                                                  Hà Phương


Bài viết liên quan