bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

CĐN Y tế : Tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của các Công đoàn cơ sở ( CĐCS) năm 2022

Thực hiện kế hoạch số 214/KH-CĐN ngày 17/10/2022 của Công đoàn ngành Y tế về việc tổ chức chấm điểm,đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở trực thuộc năm 2022. Từ ngày 31/10- 04/11 vừa qua, Công đoàn ngành đã cùng các cụm khối thi đua tổ chức Hội nghị đánh giá, xếp loại các CĐCS.

Toàn cảnh Hội nghị đánh giá xếp loại của các Khối thi đua

Tham gia chỉ đạo Hội nghị của các cụm khối có BS. Nguyễn Văn Thái – Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế, Th.S Nguyễn Thị Hà – Phóc chủ tịch thường trực và các Khối trưởng của các Khối thi đua.Năm 2022, 23 CĐCS trực thuộc  Công đoàn ngành Y tế được chia thành 3 Khối thi đua : Khối thi đua tuyến tỉnh và dự phòng do CĐCS Sở Y tế làm khối trưởng, Khối thi đua Bệnh viện do CĐCS Bệnh viện Bà Rịa điều hành và khối thi đua tuyến huyện do CĐCS TTYT Huyện Xuyên Mộc đăng cai khối trưởng.Các khối trưởng sẽ chủ động sắp xếp thời gian, lịch làm việc của khối mình, đưa ra các phương thức chấm điểm giữa các đơn vị trong khối, sau đó tổng hợp kết quả và báo cáo về Công đoàn ngành phúc tra.

Với tinh thần nghiêm túc và khách quan qua sự phúc tra của Công đoàn ngành, các CĐCS đều được xếp loại là CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ kết quả đó, Công đoàn ngành sẽ tiến hành bình xét thi đua, đề xuất  các đơn vị nhận các danh hiệu của Tổng Liên đoàn và Liên đoàn Lao động tỉnh.

                                                                                 Hà Phương – CĐN Y tế


Bài viết liên quan