bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Chi bộ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn BR-VT công bố quyết định chuyển đảng chính thức

Thực hiện theo Quyết định số 2226-QĐ/ĐUK ngày 01/02/2023 của Đảng Bộ Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công nhận đảng viên chính thức.

Ảnh: Đồng chí Trần Quang Vinh – Bí thư Chi bộ trao quyết định chuyển Đảng chính thức cho đồng chí Đặng Thị Trâm

Tại buổi công bố quyết định này, đồng chí Trần Quang Vinh – Bí thư Chi bộ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn BR-VT  đã trao quyết định công nhận đảng viên đối với đồng chí Đặng Thị Trâm. Đồng thời, đồng chí Trần Quang Vinh – Bí thư Chi bộ chúc mừng đồng chí Đặng Thị Trâm đã trở thành đảng viên chính thức, có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của đảng viên chính thức theo quy định của Đảng. Ngoài ra, đồng chí Trần Quang Vinh cũng yêu cầu đồng chí Đặng Thị Trâm tiếp tục phấn đấu, gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của đơn vị, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Cũng tại buổi họp của Chi bộ, đồng chí Đặng Thị Trâm xin hứa cố gắng phấn đấu để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngọc Thi

(Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn BR-VT)


Bài viết liên quan