bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Chi hội Luật gia Cơ quan LĐLĐ tỉnh BR-VT sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Chiều ngày 11/7, Chi hội luật gia LĐLĐ tỉnh đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Tham dự Hội nghị có Ông Nguyễn Châu Trinh – Chi hội trưởng, 07 đồng chí là ủy viên và hội viên Chi hội.

Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, đồng chí Phạm Vũ Thanh Quốc, Chi hội phó Chi hội Luật gia cơ quan cho biết, trong 6 tháng vừa qua, các hội viên trong Chi hội đã phát huy tốt vai trò tham mưu trong hoạt động của Chi hội; đã chủ động lồng ghép nhiệm vụ, hoạt động của Chi hội vào hoạt động chuyên môn. Qua đó, Chi hội đã phát huy được vai trò, trách nhiệm trong hoạt động công tác hội; đồng thời hỗ trợ chính quyền đồng cấp hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Hiện nay, tổng số hội viên trong Chi hội là 8 thành viên. Trong hội nghị, Chi hội trưởng cũng đã tiến hành cấp phát thẻ hội viên Chi hội Luật gia cho các hội viên.

Để đẩy mạnh các hoạt động của Chi hội trong thời gian tới, Chi hội đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, cụ thể như sau: Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động của Chi hội; chủ động lồng ghép, tham gia với chính quyền đồng cấp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tư vấn, phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên, đoàn viên công đoàn và CNVCLĐ. Tham gia với chính quyền đồng cấp góp ý, xây dựng chính sách pháp luật đối với các văn bản của Công đoàn, Trung ương và địa phương. Hỗ trợ, hướng dẫn, vận động cán bộ cơ quan LĐLĐ tỉnh đủ điều kiện để kết nạp mới Hội viên cho Chi hội. Tham gia với cơ quan LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội thi online “Tìm hiểu về công tác an toàn vệ sinh lao động” năm 2022. Tổ chức tổng kết năm 2022; lồng ghép tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11.

   Ngọc Lan

 


Bài viết liên quan