bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền đến đoàn viên, người lao động Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV

Căn cứ công văn số 2240 /HĐPH ngày 12/7/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về việc phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; công văn số 2484/HĐPH ngày 28/7/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 và triển khai một số nhiệm vụ về phổ biến, giáo dục pháp luật. Để đảm bảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV được triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ trên địa bàn tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu các cấp công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền đến đoàn viên, người lao động các nội dung sau:

Đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV bằng các hình thức phù hợp như: Đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở lên trang Fanpage, nhóm Zalo các cấp Công đoàn với các hình thức thích hợp để CNVCLĐ dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu; Tùy tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị  doanh nghiệp, tổ chức biên soạn tài liệu phổ biến pháp luật, giáo dục pháp luật (tờ tơi, tờ gấp, infographic…); tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu nội dung và tinh thần của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở cho đoàn viên, người lao động; Thông tin, phổ biến rộng rãi nội dung của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở cho đoàn viên, người lao động với hình thức phù hợp, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai thực hiện, tư vấn pháp luật trực tuyến; đối thoại pháp luật trực tuyến; biên soạn, đăng tải hỏi – đáp pháp luật trên trang Fanpage, nhóm Zalo các cấp công đoàn…

Hình ảnh: sưu tầm

08 luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV bao gồm:

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

Luật Đấu thầu;

Luật Giá;

Luật Giao dịch điện tử;

Luật Hợp tác xã;

Luật Phòng thủ dân sự;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

17 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, bao gồm:

– Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (Nghị quyết 96/2023/QH15)

– Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (Nghị quyết 98/2023/QH15);

– Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 (Nghị quyết 89/2023/QH15)

Nghị quyết 90/2023/QH15 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024;

– Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023”;

– Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023” (Nghị quyết 95/2023/QH15)

– Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV (Nghị quyết 100/2023/QH15)

– Nghị quyết giám sát chuyên đề về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng (Nghị quyết 99/2023/QH15)

– Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021;

– Nghị quyết về phân bổ vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội; phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 – 2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của các Chương trình mục tiêu quốc gia;

– Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa – kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận;

– Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV;

– Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021 – 2026;

– Nghị quyết bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XV;

– Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021 – 2026;

– Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Ngọc Lan


Bài viết liên quan