bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Chiến dịch 40 ngày “Một triệu sáng kiến”

Ngày 22/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai “Chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày” nhằm huy động sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình, trách nhiệm và đóng góp của đoàn viên công đoàn cả nước, thúc đẩy hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu của Chương trình “Một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Lễ phát động Chương trình “Một triệu sáng kiến”.

Phát biểu tại cuộc phát động, đồng chí Trần Thanh Hải , Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết “Chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày” diễn ra từ 21/4 đến hết ngày 31/5/2022 với mục tiêu thi đua hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu có 300.000 sáng kiến đăng ký trên Cổng trực tuyến, địa chỉ https://congdoanvietnam.org/ góp phần tích cực thực hiện mục tiêu khôi phục, phát triển kinh tế.

Đồng thời nhấn mạnh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tin tưởng giao trọng trách mở đầu chiến dịch này cho 7 Liên đoàn Lao động tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh và Công đoàn Cao su Việt Nam.

Hưởng ứng phát động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh cam kết thực hiện 43.083 sáng kiến; Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cam kết thực hiện 23.383 sáng kiến; Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai cam kết thực hiện 4.977 sáng kiến; Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cam kết thực hiện 3.518 sáng kiến; Liên đoàn Lao động tỉnh Long An cam kết thực hiện 1.443 sáng kiến; Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh cam kết thực hiện 6.000 sáng kiến; Công đoàn Cao su Việt Nam cam kết thực hiện 1.760 sáng kiến.

Trước đó, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành văn bản số 3990/TLĐ-VP ngày 21/4/2022 về phát động “Chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày”. Thực hiện Chiến dịch này, các cấp công đoàn nghiên cứu các giải pháp sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn và đặc thù của địa phương, ngành; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đặc biệt là khó khăn của đoàn viên, người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi tham gia đăng tải sáng kiến. Đồng thời, đưa chỉ tiêu thực hiện Chương trình vào nội dung xếp loại thi đua hàng tháng, quý và xét khen thưởng hàng năm cho các cấp công đoàn; đánh giá, kiểm điểm thực hiện tại giao ban tuần, tháng của các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Các cấp công đoàn, nhất là tại công đoàn cơ sở thành lập, phát huy vai trò của Tổ hỗ trợ sáng kiến trong công tác tham mưu, hướng dẫn, giúp đỡ đoàn viên tham gia nộp sáng kiến, quản lý, tổng hợp và thực hiện nhiệm vụ quản trị sáng kiến của các đơn vị; có cơ chế tạo phù hợp, tạo điều kiện và động viên cán bộ trong Tổ hỗ trợ sáng kiến hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, trong giai đoạn này, tập trung huy động sự tham gia và sáng kiến của đoàn viên khối cán bộ, công chức, viên chức (nhất là ngành giáo dục, y tế), đoàn viên, người lao động trong khu vực doanh nghiệp. Công đoàn cơ sở xây dựng sự ủng hộ, đồng thuận, phát huy hiệu quả trong công tác phối hợp, tạo điều kiện của thủ trưởng cơ quan, đơn vị và người sử dụng lao động trong doanh nghiệp cho Chương trình. Tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời, tập trung khen thưởng tại công đoàn cơ sở cho đoàn viên, người lao động có sáng kiến, tập thể tổ, đội, phòng…có nhiều đoàn viên gửi sáng kiến tham gia Chương trình.

PHÚC QUÂN
(Nguồn: báo https://nhandan.vn/)

Bài viết liên quan