bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2023

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 6/2023

Cách xác định bên mua điện sinh hoạt có các hộ sử dụng điện dùng chung công tơ; Danh mục khám chuyên khoa phụ sản trong khám sức khỏe định kỳ cho lao động nữ;… là những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 6/2023 (từ ngày 11 – 20/6/2023).

 

1. Cách xác định bên mua điện sinh hoạt có các hộ sử dụng điện dùng chung công tơ

Thông tư 09/2023/TT-BCT sửa đổi Thông tư 16/2014/TT-BCT quy định về thực hiện giá bán điện và Thông tư 25/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 16/2014/TT-BCT do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành, có hiệu lực từ ngày 15/6/2023.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư 16/2014/TT-BCT thì việc xác định bên mua điện sinh hoạt có các hộ sử dụng điện dùng chung công tơ sẽ được căn cứ vào hộ khẩu.

Tuy nhiên, Thông tư 09/2023/TT-BCT quy định: Bên mua điện sinh hoạt có các hộ sử dụng điện dùng chung công tơ (xác định theo Thông tin về cư trú của hộ gia đình tại địa điểm sử dụng điện), áp dụng giá bán điện cho các hộ sử dụng theo nguyên tắc định mức chung của bên mua điện bằng định mức của từng bậc nhân với số hộ sử dụng điện dùng chung công tơ.

Trong đó, Thông tin về cư trú là thông tin được xác định theo quy định tại Luật Cư trú và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Cư trú.

Việc sửa đổi này là phù hợp vì hiện tại theo Luật Cư trú thì sổ hộ khẩu giấy đã hết giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2023.

2. Mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

Từ ngày 20/6/2023, Thông tư 5/2023/TT-BNV hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, có hiệu lực thi hành.

Theo đó, ban hành kèm theo mẫu hợp đồng dịch vụ (Phụ lục I) và mẫu hợp đồng lao động (Phụ lục II) đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
Hiện nay, theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP thì các công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quản lý và áp dụng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật lao động, pháp luật dân sự và quy định của pháp luật khác có liên quan, gồm:

– Lái xe, bảo vệ, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 111/2022/NĐ-CP ;

– Lễ tân, phục vụ; tạp vụ; trông giữ phương tiện; bảo trì, bảo dưỡng, vận hành trụ sở, trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

– Công việc hỗ trợ, phục vụ khác thuộc danh mục vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập không được xác định là công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

3. Danh mục khám chuyên khoa phụ sản trong khám sức khỏe định kỳ cho lao động nữ

Thông tư 09/2023/TT-BYT sửa đổi Thông tư 14/2013/TT-BYT hướng dẫn khám sức khỏe có hiệu lực từ ngày 20/6/2023.

Theo đó, danh mục khám chuyên khoa phụ sản trong khám sức khỏe định kỳ cho lao động nữ gồm:

(i) Khám phụ khoa:

– Khám vùng bụng dưới và vùng bẹn.

– Khám bộ phận sinh dục ngoài.

– Khám âm đạo bằng mỏ vịt kết hợp quan sát cổ tử cung bằng mắt thường.

– Khám âm đạo phối hợp nắn bụng (khám bằng hai tay).

– Khám trực tràng phối hợp nắn bụng (khám bằng hai tay).

(ii) Sàng lọc ung thư cổ tử cung.

(iii) Sàng lọc ung thư vú.

(iv) Siêu âm tử cung-phần phụ (chỉ thực hiện khi có chỉ định của bác sỹ khám)

4. Nguyên tắc lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo hình thức đấu thầu

Thông tư 03/2023/TT-BXD sửa đổi Điều 3 Thông tư 09/2021/TT-BXD hướng dẫn thực hiện nội dung của Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, có hiệu lực từ ngày 15/6/2023.

Theo đó, nguyên tắc lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo hình thức đấu thầu như sau:

(1) Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phải lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 2, 3, 5 và 6 Điều 11 Nghị định 25/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 108 Nghị định 31/2021/NĐ-CP ) và các điều kiện sau:

– Không sử dụng nguồn vốn quy định tại khoản 1 Điều 53 Luật Nhà ở để đầu tư xây dựng công trình;

– Không thuộc các trường hợp quy định tại điểm c và d khoản 2 Điều 57 Luật Nhà ở (trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư 09/2021/TT-BXD );

– Đã có Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư;

– Có quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt thì phải thuộc khu vực đã được phê duyệt quy hoạch phân khu đối với khu vực có yêu cầu phải lập quy hoạch phân khu, hoặc đã được phê duyệt quy hoạch chung đối với khu vực không yêu cầu lập quy hoạch phân khu.

Đồng thời, khu đất dự kiến thực hiện dự án nhà ở phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu vực để quy định các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch và các yêu cầu liên quan về kết nối hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật.

(Thông tư 09/2021/TT-BXD quy định: Có quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt).

(2) Quy trình chi tiết, trình tự thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thông qua hình thức đấu thầu được áp dụng như quy định của pháp luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

(3) Nhà đầu tư trúng thầu là chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

(Nguồn: trang web https://thuvienphapluat.vn/)

 


Bài viết liên quan