bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Chủ tịch Nguyễn Đình Khang “Công đoàn tiếp tục tham gia xây dựng phương án cải cách tiền lương”

Sáng 24/01/2024, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang nêu rõ, năm 2023 là năm dấu ấn đối với tổ chức Công đoàn và đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2023-2028) được tập trung tổ chức và đã thành công tốt đẹp.
Với sự đề xuất của tổ chức Công đoàn, Luật Nhà ở (sửa đổi) được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6, đã bổ sung quy định “Tổng LĐLĐVN là cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn tài chính công đoàn cho công nhân, người lao động thuộc đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội thuê”.
Cùng với đó, Công đoàn đã đề xuất và được Hội đồng Tiền lương Quốc gia thống nhất đề xuất Chính phủ tăng tiền lương tối thiểu vùng từ ngày 1.7.2024 với mức tăng bình quân chung 6%, được đông đảo đoàn viên, người lao động ủng hộ, tin tưởng, đồng tình.
Theo ông Nguyễn Đình Khang, năm 2024, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN thống nhất chủ đề hoạt động năm 2024 là tập trung đưa nghị quyết đại hội công đoàn các cấp vào cuộc sống; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2024).
Đồng thời, mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên và người lao động nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Trong đó, các hoạt động được đặt mục tiêu lấy đoàn viên, người lao động là trung tâm để tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống cả về vật chất, tinh thần.
Nâng cao hiệu quả các hoạt động chăm lo, đảm bảo phúc lợi, duy trì việc làm, góp phần cải thiện đời sống của đoàn viên, người lao động. Nghiên cứu, hình thành các chương trình phúc lợi dài hạn để chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động thường xuyên như chỉ đạo của Tổng Bí thư phát biểu tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.
Tổng LĐLĐVN nghiên cứu, đề xuất và tham gia xây dựng, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi của người lao động, như: Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Việc làm (sửa đổi); văn bản hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).
Tập trung xây dựng hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Công đoàn (sửa đổi) trình Quốc hội; tham gia xây dựng phương án cải cách chính sách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21.5.2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách tiền lương
Đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động, thuyết phục đoàn viên, người lao động, tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở gắn với nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn.
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn nhất là ở cấp cơ sở, phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển tăng thêm 1.000.000 đoàn viên ngay trong năm 2024.
“Phát huy những kết quả trên các lĩnh vực công tác thời gian vừa qua, tổ chức Công đoàn sẽ tiếp tục là thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc.
Tăng cường tham gia hoàn thiện các chính sách, pháp luật và giám sát thực hiện chính sách pháp có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người lao động”, ông Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.
Trước mắt, tiếp tục chăm lo cho người lao động, người nghèo trong Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tổng LĐLĐVN đang có nhiều hoạt động sát thực chăm lo cho người lao động như tổ chức chương trình “Tết Sum vầy – Xuân chia sẻ”, “Chợ Tết Công đoàn”, “Hành trình Tết Công đoàn – Xuân 2024”.

Bài viết liên quan