bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

CNVCLĐ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học và Tháng hành động vì môi trường năm 2022

Năm 2022, với chủ đề Ngày Môi trường thế giới (05/6) “Chỉ một trái đất” (Only One Earth) và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học (22/5) “Xây dựng một tương lai chung cho mọi sự sống” (Building shared future for all life). Các cấp công đoàn trong tỉnh sẽ đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng từ ngày 01 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 cho đoàn viên, CNVCLĐ theo hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Hình ảnh: sưu tầm

Thông qua các hoạt động nhằm truyền tải thông điệp Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học và tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động về xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các hoạt động hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn.

Thảo Nguyên


Bài viết liên quan